Całkowicie automatyczny proces produkcji

Na powierzchni całkowitej 4250 m² produkujemy od roku 2008 wysokiej jakości taśmy w jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Nie tylko sam zakład, ale także specjalne linie wytłaczarek są zgodne z najnowszymi standardami techniki. Kompletny proces obróbki przebiega całkowicie automatycznie, od zaopatrzenia linii produkcyjnych w surowce, aż po paletowanie gotowego do wysyłki materiału.

Surowce PP, PET lub PLA w procesie wytłaczania są stapiane i wyciskane przez narzędzie do pierwotnego kształtowania. Następnie, po schłodzeniu w kąpieli wodnej, wytop jest poddawany rozciąganiu, relaksacji, ponownemu schłodzeniu i w końcu zostaje nawinięty jako gotowa taśma. Automatyczny wózek transferowy odbiera szpulę z nawijarki i zabiera ją do stacji etykietowania. Na naklejanej etykiecie zostają wydrukowane dane produkcji. Jednocześnie dane te są zapisywane elektronicznie w chipie. Potem, w zależności od zlecenia produkcyjnego, szpule trafiają do magazynu albo do załadunku.

Poniżej opisujemy szczegółowo etapy, przez które przechodzi taśma, zanim stanie się niezawodnym materiałem opakowaniowym. W 80% procesy produkcji taśm PP i PET przebiegają analogicznie.

Ekstruzja

 • Granulat lub płatki PET po wewnętrznej obróbce topi się w wytłaczarce.
 • Stopiony materiał zostaje poddany ekstruzji przez wieloszczelinowe dysze i trafia do kąpieli wodnej w celu skrzepnięcia.

Rozciąganie

 • W procesie wyciągania podgrzana w piecu taśma uzyskuje wymagane właściwości techniczne, jak wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie.
 • Produkcja jest sterowana i nadzorowana na podstawie z góry określonych parametrów.

Kształtowanie

 • Proces kształtowania zwiększa sztywność taśmy.
 • Mniejsza powierzchnia styku i większa wytrzymałość poprawiają zachowanie się taśmy podczas wprowadzania do wiązarek.

Utrwalanie

 • Taśma jest podgrzewana w kanale utrwalania. W ten sposób redukowane są wewnętrzne napięcia oraz siły, taśma uzyskuje stabilność formy i pozostaje prosta.
 • Schłodzenie taśmy do temperatury pokojowej zapobiega poza tym późniejszemu kurczeniu termicznemu.

Nawijanie

 • Taśmy PP i PET są automatycznie nawijane do wymaganej długości bieżącej, etykietowane, umieszczane na paletach i komisjonowane.
 • Etykiety na rolkach umożliwiają dokładne prześledzenie każdej rolki.

System zarządzania jakością

 • Granulat i płatki PET przechodzą kontrolę przyjęcia towaru.
 • Regularnie przeprowadzane i protokołowane są różne związane z produkcją testy obróbki.
 • Różne parametry taśmy są wielokrotnie sprawdzane i dokumentowane.
 • Dzięki jednoznacznemu oznakowaniu na etykiecie istnieje możliwość prześledzenia historii każdej rolki taśmy wstecz aż do momentu, gdy była ona materiałem wyjściowym.

Całkowita automatyzacja wpływa na ilość i jakość

Dzięki zautomatyzowaniu produkcji taśmy udało się nam zwiększyć ilość i poprawić jakość naszych produktów. Linia pracuje całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem kilku okresów zamknięcia. W ten sposób do dzisiaj mogliśmy zwiększyć zdolność produkcyjną znacznie powyżej 10 000 ton taśmy rocznie, a możliwy jest dalszy wzrost.

Poza tym mogliśmy poszerzyć naszą ofertę: obecnie produkujemy taśmy w wariantach między 5 a 15,5 mm. Można także indywidualnie wybrać kolor: jeżeli nasi klienci nie chcą standardowych kolorów – czarnego dla taśmy PP, zielonego PET i beżowego dla taśmy PLA – istnieje możliwość dobrania własnego „koloru firmowego”. Chcecie Państwo mieć na taśmie nazwę swojej firmy? Oczywiście możemy zapewnić również i to. Nasza różnorodna oferta pozwala nam reagować na indywidualne potrzeby i proponować właściwe rozwiązania taśm do każdego zastosowania.

Jeden kod dla wszystkich

Dla lepszej kontroli produkcji wprowadziliśmy znaczniki RFID. Bezpośrednio po procesie nawijania wszystkie szpule otrzymują etykietę z informacjami drukowanymi i zapisanymi elektronicznie na tzw. tagach RFID. Kod ten umożliwia dokładne ustalenie pochodzenia szpuli, co pozwala na natychmiastowe wykrycie i rozwiązanie ewentualnych problemów. Dzięki możliwości pełnej kontroli zawsze jesteśmy w stanie zareagować na ewentualne niezgodności, zoptymalizować proces produkcji i zagwarantować niezmiennie wysoką jakość naszej taśmy.

Dużo miejsca - na każdą ilość

Budując nasze nowe zakłady produkcyjne, wydzieliliśmy również dużą powierzchnię magazynową. Dzięki temu jesteśmy w stanie produkować większe partie na zapas. Korzystają na tym zarówno nasi drobniejsi klienci, których możemy zaopatrywać w atrakcyjnych cenach, jak też wielcy odbiorcy, których duże zamówienia są także realizowane w krótkich terminach. Od jednego kartonu aż po całą ciężarówkę lub kontener – wszystko można uzgodnić, jesteśmy elastyczni nie tylko pod względem wielkości dostaw wszystkich naszych rodzajów taśmy.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks