• Biuro Mosca Direct Poland +48 22 870 00 33
  • E-Mail mdpinfo@mosca.com
  • Telefax +48 22 201 18 41
19748
19748

Zrównoważony rozwój 24 godziny na dobę

Nasze wysokiej jakości taśmy od roku 2008 produkujemy w jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie, w miejscowości Muckental, niedaleko od głównej siedziby firmy. Zrównoważony rozwój od początku był kluczowym punktem w projektowaniu, budowie i eksploatacji zakładu.

Kilka linii całkowicie automatycznych wytłaczarek pracuje przez całą dobę, produkując taśmy z polipropylenu (PP), poliestru (PET) i poliaktydu (Eco-Strap). Taśmy o szerokościach od 5 do 15,5 mm mogą być stosowane we wszystkich wiązarkach, niezależnie od typu i producenta maszyny. Na rosnące wymagania klientów dotyczące ochrony środowiska, odpowiadamy na różne sposoby.

Od materiału z odzysku do nowego produktu wysokiej jakości

Produkowana w Muckental taśma PET w 100% składa się z materiałów z odzysku: jako surowiec stosuje się tzw. „bottle flakes”, które powstają ze zużytych butelek PET z punktów skupu. Po poddaniu obróbce produkt z odzysku staje się wysokiej jakości surowcem: produkowane głównie w kolorze zielonym taśmy PET wytrzymują, zależnie od szerokości, obciążenia od 180 do 600 kg. Odpady i odrzuty z samej produkcji również wracają do systemu poprzez tryb rozdrabniania.

Zgodnie z informacjami zajmującej się recyklingiem firmy Interseroh zastosowanie materiałów z recyklingu pozwala ograniczyć emisję CO2 o około 85% w porównaniu z pierwotnym procesem – to w zestawieniu z użyciem nowego granulatu około 2,5 tony CO2 na tonę wyprodukowanego materiału. W przeliczeniu na roczną produkcję Mosca emisja CO2 zostaje ograniczona o taką ilość, jaka w ciągu roku jest filtrowana z powietrza przez 500 ha lasu.

W środku i na zewnątrz: wykorzystanie dostępnej energii

Budując fabrykę, Mosca wykorzystała potencjał wielkiego i płaskiego dachu, by zamontować tam instalację fotowoltaiczną z kolektorami o powierzchni 2500 m², która dostarcza prąd do sieci. To umożliwia produkcję neutralnych dla klimatu taśm, ponieważ wytwarzanie taśm PET nie wymaga więcej energii niż dostarcza własna instalacja fotowoltaiczna.

Ponadto od października do marca pogoda jest na tyle korzystna, że do chłodzenia procesu produkcji nie jest potrzebna żadna dodatkowa energia. Temperatura zewnętrzna w tym czasie umożliwia zasilanie złożonego systemu chłodzenia, w którego skład wchodzą agregaty free cooling i sprężarki.

Także w hali nie marnuje się energii. Izolacja gorących części zwiększa efektywność energetyczną urządzeń, a pozostałe ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania hal w zimne dni. Energia z mocy hamowania wraca do systemu w postaci prądu elektrycznego, ponieważ części linii produkcyjnej dysponują agregatami z elektronicznymi przetwornikami.

Dbałość o klienta i o środowisko

Mosca ciągle pracuje nad rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb klienta. Ważnym produktem jest standardowa taśma PP o szerokości 5 mm. W tym przypadku dzięki najnowszej technologii zwijania zamiast dotychczasowych 6500 m osiąga się długości bieżące nawet 8000 m na jednej rolce. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce podczas transportu i składowania, lecz także umożliwia klientom wydłużenie czasu pracy, skrócenie przestojów oraz obniżenie kosztów uzbrajania.

Dzięki zoptymalizowanym technikom pakowania i schematom paletowania zostaje ponadto ograniczona ilość śmieci pochodzących z opakowań, np. taśmy nie są już wielokrotnie pakowane w kartony, ale układane bezpośrednio na palecie. Ta z kolei jest całkowicie owijana folią elastyczną – dzięki temu nie potrzeba około 40 kartonów opakowaniowych. W przeliczeniu na rok, oszczędności dużych klientów to wiele tysięcy kartonów.

Oczywiście także zużyte przez klientów taśmy mogą być utylizowane. Zajmuje się tym spółka KBV, do której należy również Mosca. KBV dba o dalszy rozwój przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego przetwórstwa tworzyw sztucznych. Konkretnie oznacza to, że klienci mogą występować o poddanie recyklingowi odpadów w postaci taśmy.

Nasza bio-taśma Eco-Strap

Przemysł opakowań jest coraz silniej związany z tworzywami sztucznymi z surowców odnawialnych. Zrobiliśmy już pierwszy krok – jako pierwszy na świecie producent taśm do wiązania podjęliśmy się tego wyzwania, tworząc taśmę Eco-Strap z poliaktydu (PLA) lub tzw. kwasu polimlekowego. Aktualnie taśma Eco-Strap jest oferowana w szerokościach 5, 8 i 12 mm.

Dzięki zastosowaniu biotworzyw znacznie maleje zużycie surowców kopalnych. Idzie to w parze z wyraźnym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Kolejną zaletą tego surowca jest możliwość kompostowania. Nasza taśma Eco-Strap w warunkach przemysłowego kompostowania ulega całkowitemu rozkładowi po 12 tygodniach.

Wprowadzenie jej na rynek było kolejnym ważnym krokiem w technice pakowania. Z pewnością upłynie jeszcze kilka lat, zanim nastąpi całkowite przejście na materiały opakowaniowe z biotworzyw, jednak w Mosca przyszłość zaczęła się już dziś!

Social Bookmarks