ECO-Strap

Opracowywanie innowacyjnych pomysłów stanowi siłę napędową wszystkich działów firmy MOSCA. Badania nad zrównoważonymi rozwiązaniami są też częścią prac prowadzonych w pionie Taśm i Materiałów Eksploatacyjnych. Standardowe plastikowe taśmy wykonane z polipropylenu (PP) lub poliestru (PET) są bardzo stabilne i wytrzymałe na rozciąganie, a po wykorzystaniu można je w całości poddać recyklingowi. Nasze poliestrowe taśmy już teraz są produkowane z materiałów w 100% pochodzących z odzysku. Pracujemy również nad zwiększeniem zawartości materiałów wtórnych w naszych taśmach polipropylenowych – zgodnie ze zobowiązaniem MOSCA do wdrażania coraz bardziej zrównoważonego rozwoju oraz optymalizacji zużycia materiałów.

Aby w jeszcze większym stopniu ograniczyć zużycie zasobów kopalnych, szukamy alternatyw pozwalających nam poszerzać w ofercie udział produktów z surowców odnawialnych. Wyzwanie polega na znalezieniu materiału umożliwiającego produkcję taśm odpowiadających wszystkim branżowym wymaganiom, a po zużyciu ulegającego biodegradacji.

Prace z bioplastikiem PLA, naszym podstawowym materiałem, dały już pierwsze pozytywne wyniki. Skrót PLA odnosi się do związku znanego jako polilaktyd lub kwas polimlekowy. Wytwarza się go najczęściej ze skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej, która pod wpływem bakterii kwasu mlekowego przekształca się w kwas mlekowy. Materiał ten ulega biodegradacji i może się rozkładać w neutralnym dla klimatu procesie kompostowania przemysłowego.

Polilaktyd nie jest jedynym surowcem odnawialnym, który można wykorzystać do produkcji taśm. Równolegle w MOSCA prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad produkcją taśm z innych materiałów.

Naszym priorytetem jest nie tylko masowa produkcja ekologicznych taśm ECO-Strap bez zużywania zasobów kopalnych, ale także stworzenie zamkniętego obiegu w procesie ich utylizacji i recyklingu.

Wierzymy, że wytwarzanie materiałów eksploatacyjnych z surowców odnawialnych to jedyny sposób na opracowanie rozwiązania długofalowego i jednocześnie neutralnego dla środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej o produkowanych w ten sposób taśmach, chętnie podzielimy się pomysłami MOSCA. Czekamy na pytania pod adresem:

mdpinfo@mosca.com

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks