Nasza filozofia

Nasza Wizja wyznacza cel, do którego dążymy, a Misja określa środki, jakimi zamierzamy go osiągnąć. Do realizacji tych dwóch podstawowych elementów naszej strategii korporacyjnej potrzebujemy solidnych podstaw, które zapewnią wsparcie i motywacje do ich wdrażania.

Strategia korporacyjna Mosca opiera się na sześciu Filarach strategicznych - zasadach przewodnich firmy. Mają one nie tylko decydujący wpływ na strategię, ale i pomagają w realizacji Wizji oraz Misji.

WIZJA

Chcemy dostarczać najskuteczniejsze i najbardziej zrównoważone rozwiązania służące do ochrony i bezpiecznej obsługi towarów na świecie.

MISJA

Chcemy połączyć inteligentną i innowacyjną technologię z inżynierią opartą na wykorzystywaniu aplikacji i najlepszą w swojej klasie obsługą, aby zapewnić klientom doskonałe systemy pakowania końcowego.

Firma Mosca tworzy globalną organizację opartą na kulturze korporacyjnej, w której dba się o rozwój pracowników, zrównoważone praktyki i odpowiedzialność społeczną, generując korzyści dla wszystkich interesariuszy.

Filary strategiczne firmy

Główne kierunki działania

Systemy wiążące są podstawą naszej działalności.

Mosca jest firmą technologiczno-usługową zorientowaną na klienta.

Innowacyjność i dążenie do doskonałości stanowią część DNA firmy, a także siłę napędową wszystkich aspektów jej działalności.

Nasze produkty wyróżniają się jakością, wydajnością, niezawodnością i zgodnością z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Dywersyfikacja

Tworzymy kompleksowe systemy przeznaczone do montażu na końcu linii produkcyjnych i integracji z rozwiązaniami umieszczanymi zarówno na wcześniejszych, jak i późniejszych etapach.

Budujemy strategiczne sojusze z integratorami i dostawcami usług.

Aktywnie monitorujemy sytuację biznesową, aby móc wykorzystywać pojawiające się możliwości i korzystać z okazji do wchodzenia na nowe obszary rynku.

Globalizacja

Globalny zasięg działalności firmy, wytyczne korporacyjne otrzymywane z siedziby głównej i przedsiębiorcze podejście pozwalają nam myśleć globalnie i działać lokalnie, odpowiadając na potrzeby rodzimych rynków.

Pracujemy w oparciu o dobrze zdefiniowane procesy zgodne z koncepcją lean, poddane standaryzacji i zintegrowane z systemami.

Jesteśmy liderem branży, który wyznacza ścieżkę rozwoju opartą na cyfryzacji i wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 - zarówno w ramach własnej działalności, jak i w tworzonych przez nas produktach.

Rozwój

Nasz rozwój opiera się na organicznym wzroście biznesu, partnerstwach strategicznych oraz przejęciach.

Trwały sukces gospodarczy w długoterminowej perspektywie zapewnia firmie dobrą kondycję finansową i stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjności.

Kultura

Promujemy wartości charakterystyczne dla firm rodzinnych:

Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu, szacunku i otwartej komunikacji.

Mamy jasno określoną filozofię przywództwa i rozwijamy kluczowe kompetencje członków naszego zespołu.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do odpowiedzialnego działania i rozliczania się ze swoich decyzji.

Proces ciągłego doskonalenia stanowi jedną z podstawowych zasad zarządzania firmą, a także jej głęboko zakorzenioną wartość.

Zmiana

Szansa
Każda zmiana jest dla nas szansą, a nie zagrożeniem.

Świadomość
Wyzwania jutra wymagają nowych sposobów myślenia.

Nastawienie
Dajemy pozytywny przykład i działamy na rzecz zmian, wykazując się osobistym zaangażowaniem.

Zaangażowanie
Pełnimy rolę lidera, dając przykład działaniem. Promujemy otwartą, konstruktywną komunikację i dzielenie się informacjami ze wszystkimi interesariuszami.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks