Cyfryzacja w MOSCA

Szybki postęp technologiczny zmienia nie tylko naszą cywilizację, ale także sposób funkcjonowania przemysłu i modele biznesowe. Ambicją MOSCA jest wyznaczać kierunki rozwoju branży dzięki stałemu ulepszaniu maszyn i technologii wiązania. Cyfryzacja odgrywa tu rolę kluczową.

Nasze cyfrowe innowacje z zakresu pakowania, wiązania produktów i zabezpieczania towarów na czas transportu projektujemy z myślą o optymalizacji procesów i wdrażaniu  inteligentnych rozwiązań. Proponujemy innowacje, które poprawiają produktywność i zwiększają wydajność operacji.

Internet rzeczy (IoT) wykorzystuje maszyny i systemy sieciowe do budowania infrastruktury procesów cyberfizycznych. Jest to technologia daleko idących możliwości. W produktach MOSCA obecnie wykorzystujemy WebHMI – internetowy interfejs człowiek-maszyna. Pozwala to kontrolować parametry maszyn i wizualizować dane dotyczące wydajności i zużycia. Umożliwia również wczesną identyfikację potencjalnych problemów oraz optymalizację operacji dzięki poprawie dostępności na końcowym etapie procesu.

W MOSCA bezpieczeństwo danych to priorytet

W cyfryzacji przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa danych. Wykorzystując skalowalny system, można określić, jakie informacje i w jakiej ilości będą przesyłane, a także zdefiniować elastyczny schemat ich dostarczania, od smart data po big data. Uzyskany przez MOSCA certyfikat UL (UL 2900-2-2) stanowi potwierdzenie maksymalnego bezpieczeństwa danych podczas ich transmisji przez bramkę do chmury.

Nieustanny postęp

Nasze cyfrowe koncepcje sięgają jednak znacznie dalej. Jesteśmy pionierami technologii jutra. Skupiamy się na maksymalizacji produktywności i wydajności procesów dzięki rozwijaniu takich rozwiązań jak system zarządzania zwojami taśm (Coil Management System), model kalkulowania opłat za rzeczywiste wykorzystanie wynajmowanych maszyn (Pay per Use) i usługę oddzwaniania w odpowiedzi na zgłoszenie (Callback Request). Te koncepcje są obecnie w fazie rozwoju, ale chętnie o nich opowiemy. Cyfryzacja to wiele nowych możliwości, dlatego zamierzamy kontynuować badania nad stosowaniem rozwiązań cyfrowych w celu dalszej optymalizacji dostępności i wykorzystania naszych maszyn i systemów wiążących.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks