Zrównoważony rozwój w MOSCA

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się istotną kwestią, którą muszą uwzględniać wszystkie przedsiębiorstwa w wielu obszarach działalności, zwłaszcza te z branży opakowaniowej. Uważamy, że zrównoważony rozwój jest kluczem do stabilnej przyszłości, dlatego od dawna stanowi element krwiobiegu MOSCA.

Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie zagadnienie obejmujące różnorodne obszary, w tym kwestie gospodarcze, ekologiczne oraz społeczne. Mówiąc w skrócie, oznacza odpowiedzialne postępowanie pozwalające długofalowo chronić środowisko naturalne. Aby stało się to możliwe, działania dotyczące środowiska, gospodarki i życia społecznego muszą się wzajemnie uzupełniać.

Ekologia

Dla MOSCA ochrona środowiska oznacza nie tylko dbanie o to, żeby stosowane procesy były przyjazne dla środowiska, ale także o optymalizowanie pod tym kątem produktów firmy. Dla przykładu w taśmach stosujemy materiały pochodzące z recyklingu, a w maszynach komponenty ze zrównoważonych źródeł. Ponadto w procesach produkcyjnych wyznaczamy cele dotyczące zarządzania energią.

Gospodarka

W przedsiębiorstwie działającym w sposób zrównoważony kluczowym aspektem ekonomicznym jest myślenie o przyszłości i zdrowym rozwoju firmy. Dla MOSCA oznacza to nie tylko oszczędną gospodarkę zasobami, ale także zapewnianie długiej żywotności dostarczanych produktów i technologii dzięki wysokiej jakości materiałom oraz stałej dostępności serwisu. Systematyczny rozwój firmy sprawia, że jesteśmy coraz bliżej naszych klientów, co gwarantuje lokalne wsparcie i obsługę klienta.

Kwestie społeczne

Społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy jako odpowiedzialność za nasze działania, środowisko, partnerów, klientów i pracowników.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dbamy o dobro ludzi i naszego regionu. Konsekwentnie i aktywnie angażujemy się w działania, które mają im służyć. W naszym regionie prowadzimy i sponsorujemy projekty, nawiązujemy partnerstwa uwzględniające poszanowanie zasad sprawiedliwości społecznej. Dokładamy starań, aby nasza działalność i życie społeczne przebiegały w harmonii i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o społecznym zaangażowaniu MOSCA znajduje się tutaj.

Kolejną ważną kwestią w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej jest edukacja. Jako Złoty Partner wspieramy Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) – uczelnię wyższą działającą w Mosbach, w Badenii-Wirtembergii.

Kodeks postępowania i polityka poszanowania praw człowieka

Wizja zrównoważonego rozwoju, którą kieruje się MOSCA, uwzględnia również długoterminowe, oparte na zaufaniu relacje – nie tylko z pracownikami, partnerami i dostawcami, ale także z naszymi klientami oraz regionem, w którym działamy. W Kodeksie postępowania określiliśmy odpowiednie standardy, które wyznaczają ramy podejmowanych przez nas działań. Wdrożenie tych standardów i dbanie o ich przestrzeganie stanowi dla nas rzecz oczywistą.

Szanujemy i popieramy zasady przyjęte na mocy międzynarodowych norm, reguł, kodeksów i przepisów dotyczących praw człowieka, w tym m.in. Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Poszanowanie praw człowieka jest jedną z najważniejszych wartości wpisanych do naszego Kodeksu Postępowania, który zobowiązuje nas do zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi praw człowieka w ramach działalności produkcyjnej i operacyjnej – nie tylko naszej, ale i naszych kontrahentów oraz partnerów biznesowych.

🠗 Code of Conduct (EN)

🠗 Human Rights Policy Statement (EN)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: mdpinfo@mosca.com.

W przypadku wiadomych lub podejrzewanych wykroczeń ze strony jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który pracuje lub pracował dla firmy Mosca, możesz skontaktować się z nami pod adresem compliance@mosca.com lub za pomocą formularza zgłaszania nieprawidłowości Mosca.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks