Zarządzanie jakością

Jakość oznacza dla nas zachowanie najwyższych standardów naszych produktów, usług i działania. Podstawą naszych wymagań jakościowych jest konieczność całkowitego spełnienia wszelkich oczekiwań klientów, a także wymagań, które stawiamy sami sobie.

Aby osiągnąć ten cel, już z góry określamy wymagania jakościowe klientów, a wyniki uwzględniamy podczas rozwoju i wytwarzania naszych produktów. Wysokie standardy jakości są systematycznie zapewniane dzięki różnym kontrolom od samego początku aż do odbioru końcowego. Ważną podstawą jest tutaj spełnienie standardów EN ISO 9001. Już w roku 1995 przeprowadziliśmy certyfikację całego przedsiębiorstwa według najostrzejszej europejskiej normy dotyczącej zarządzania jakością. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do ciągłej kontroli oraz ulepszania naszych produktów i usług. Tylko w ten sposób możemy zapewniać najlepszą jakość MOSCA i spełniać najwyższe wymagania klientów.

Nasza filozofia jakości:

Jakość oznacza dla nas zgodność naszych produktów i rozwiązań z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Zapewnia nam to przyszłość, gdyż zadowolenie klientów z jakości naszych produktów i działań ma decydujące znaczenie dla sukcesu i dalszego istnienia firmy.

Jakość jest tak samo ważna we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. We wszelkich działaniach, obszarach i na wszystkich poziomach stosujemy te same, jasno określone normy jakościowe. Każdy pracownik zobowiązuje się do krytycznego badania swojej codziennej pracy w celu uniknięcia błędów i wykrycia możliwości ulepszeń, tym samym mając wpływ na zapewnianie jakości. Dzięki specjalnym programom szkoleń każdy pracownik uzyskuje wiedzę niezbędną do wywiązania się z zadań służących zapewnianiu jakości.

Jakość wymaga pracy zespołowej. Współpraca między kolegami wymaga wzajemnego szacunku i maksymalnej niezawodności. Wysoka motywacja i elastyczność naszych pracowników gwarantują płynny przebieg wszystkich procesów.

Jakość wymaga niezawodnych dostawców. Ważnym elementem naszego systemu QM jest dokładna kontrola zakładów naszych dostawców. Decydująca jest nie tylko cena dostarczanych towarów lub usług, ale dokładne spełnienie naszych surowych wymagań i norm zgodnych z naszymi standardami jakości.

Jakość przyczynia się do obniżenia kosztów. Poprawa jakości, a przez to także unikanie błędów, to nasz nadrzędny cel. W ten sposób zwiększamy efektywność i niezawodność naszej pracy, gwarantujemy bezpieczeństwo, a także obniżamy koszty następstw błędów. W ramach uczciwej polityki cenowej możemy to przekazać bezpośrednio Państwu.

Na naszych wysokich wymaganiach jakościowych zyskują w tym samym stopniu klienci, jak i my sami jako producent wartościowej technologii wiązania. Warto nam zaufać!

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks