• Biuro Mosca Direct Poland +48 22 870 00 33
  • E-Mail mdpinfo@mosca.com
  • Telefax +48 22 201 18 41
4388
4388

Sieć współpracy i członkostwa

Sieci łączą różne obszary polityki oraz gospodarki i dzięki współpracy gospodarczo-politycznej zapewniają transparentny, stały przepływ informacji, co ma decydujące znaczenie dla osiągania sukcesów w przyszłości. Efektem sieciowego myślenia i działania są inicjatywy podejmowania wyzwań technicznych, a także idee kształcenia oraz doskonalenia zawodowego wartościowych fachowców i menadżerów. Sieci szybko i niezawodnie dostarczają informacji o przyszłych trendach oraz innowacyjnych kierunkach w technice.

Mosca docenia znaczenie tych związków i jest członkiem oraz partnerem następujących sieci:

Social Bookmarks