Współpraca i certyfikaty

Zrównoważonego rozwoju nie da się osiągnąć w pojedynkę. MOSCA angażuje się więc we wspólne przedsięwzięcia i współpracuje z organizacjami dążącymi do wprowadzenia bardziej zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw i całego kraju. Tym samym nasza firma jednoznacznie zobowiązuje się do działania w sposób zrównoważony i dążenia do stworzenia sieci podmiotów, które pracują nad wprowadzeniem bardziej zrównoważonego rozwoju w inżynierii mechanicznej i w branży opakowaniowej.

 

Współpraca

WIN-Charta

Do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązaliśmy się także wobec landu Badenia-Wirtembergia. W 2021 roku podpisaliśmy dokument WIN-Charta, w którym podjęliśmy się przestrzegania dwunastu zasad przewodnich i wzięliśmy odpowiedzialność za dalszą pracę na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju. WIN-Charta obejmuje wytyczne dotyczące: praw człowieka, kwestii społecznych i pracowniczych, ochrony środowiska, tworzenia gospodarczej wartości dodanej, uczciwego i zgodnego z duchem zrównoważonego rozwoju zarządzania finansami, przeciwdziałania korupcji, a także generowania wartości dodanej dla regionu.

Certyfikaty

PL-EN ISO 50001

Filozofia produkowania w sposób przyjazny dla środowiska przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu zasobami jest integralną częścią naszej tożsamości. Dzięki wdrażaniu działań służących zmniejszeniu poziomu zużycia energii do produkcji maszyn wiążących oraz taśm do wiązania, w 2015 roku nasz system zarządzania energią uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność z normą PL-EN ISO 50001. Więcej informacji o naszym programie zarządzania energią można znaleźć tutaj.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks