Optymalizacja procesów w produkcji

Na końcu linii produkcyjnej sprawdzają się nie tylko rozwiązania kompleksowe, ale i łączone. Ogromny potencjał drzemie w tworzeniu kombinacji różnych procesów pakowania, ponieważ mogą one doskonale uzupełniać całościowe rozwiązania na końcu łańcucha produkcji.

Celem procesu wiązania jest stabilne i niezawodne przymocowanie produktów do palet. Wiązanie pionowe gwarantuje, że towary będą z nimi połączone w sposób trwały. Wiązanie poziome zabezpiecza poszczególne warstwy produktów. Pojedyncze, elastyczne wiązanie może być wykorzystywane na przykład do zabezpieczenia kilku palet ułożonych jedna na drugiej.

Z kolei owijanie produktów folią chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak kurz czy wilgoć. Jednak foliowanie często jest wykorzystywane również do przymocowywania produktów do palet. W tym procesie połączenie wiązania i owijania folią generuje wartość dodaną.

Łączenie tych dwóch rozwiązań oznacza ograniczenie do minimum zużycia materiałów do pakowania. Najpierw wykonywane jest wiązanie: towary są mocowane do palet w sposób uwzględniający ich kształty i zabezpieczający je na czas transportu. Późniejsze owinięcie produktów folią służy już wyłącznie ich ochronie. Na tym etapie towary są już mocowane do palet – owinięcie wymaga więc użycia o wiele mniejszej ilości materiału.

Proces tradycyjnie postrzegany jako wysoce zasobochłonny staje się bardziej przyjazny dla środowiska. Ponadto zużycie materiałów jest ograniczone do niezbędnego minimum. Chętnie podpowiemy, jak zoptymalizować pakowanie swoich produktów. Zapraszamy do kontaktu:

mdpinfo@mosca.com

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks