Zawsze bezpieczna podróż -

Zabezpieczanie ładunków do transportu.

Zabezpieczanie ładunków do transportu

Niezawodne zabezpieczenie towarów na czas transportu jest nieodzowne w każdej branży, czy to tektura falista, białe AGD (np. pralki lub zmywarki) czy ciężkie paczki z materiałami budowlanymi. Niewystarczające zabezpieczenie ładunku lub przesyłki podczas transportu może mieć poważne konsekwencje: poza uszkodzeniami artykułów może dojść do awarii pojazdu lub powstania obrażeń u ludzi. Towary na powierzchni ładunkowej muszą być unieruchomione za pomocą pasów napinających, sieci lub mat antypoślizgowych, aby w czasie transportu nie przemieszczały się przy hamowaniu, skręcaniu lub jazdy po nierównościach.

Warto mieć na uwadze

Wytyczne VDI 2700 opisują „Zabezpieczanie ładunków na pojazdach kołowych”. Zawierają one obowiązujące od lat, podstawowe zasady zabezpieczania ładunków w ruchu drogowym. Również §22 niem. kodeksu drogowego (StVO) wymaga prawidłowego rozmieszczenia ładunku podczas transportu. Odpowiedzialność za nie ponosi kierowca lub osoba, która dokonała załadunku pojazdu. Współodpowiedzialny jest także właściciel. Naruszenia tych przepisów mogą podlegać karze jako wykroczenie podczas kontroli drogowej lub po wypadku ze szkodami materialnymi. W razie szkód osobowych spowodowanych przez niewystarczające zabezpieczenie ładunku nakładane są wysokie kary finansowe lub nawet kara pozbawienia wolności.

Wiązanie dla większego bezpieczeństwa

Zabezpieczając pojedyncze towary lub paczki na paletach przez wiązanie, zwiększamy bezpieczeństwo podczas transportu i minimalizujemy ryzyko powstania szkód. Ładunek dzięki wiązaniu stanie się stabilniejszy i będzie go można łatwiej unieruchomić na powierzchni ładunkowej. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci związania pozwalają także spełnić § 412 I 1 niem. kodeksu handlowego (HGB): zgodnie z nim, jeżeli z okoliczności lub ze zwyczajów nie wynika inaczej, to dostawca musi swoje towary załadować, ułożyć, przymocować oraz rozładować w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Właśnie w zakresie załadunku i rozładunku wiązania mogą trwale uprościć procedurę.

 

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks