Always a safe journey -

Load Securing by MOSCA!

การรักษาความปลอดภัย ในขณะขนส่ง สินค้า - " ปลอดภัยไว้ก่อน "

การรักษาความปลอดภัยใน การขนส่งสินค้า คือหัวใจหลัก ในทุกอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรม กระดาษลูกฟูกนั้นมีการขนส่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ซึ่งเป็นสินค้าสีขาว เช่นเครื่อง ซักผ้าหรือ เครื่องล้างจาน หรือ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น หิน หรือ กระเบื้อง  ความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง อาจจะเกิดความเสียหายกับสินค้า  หรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งหรือแม่แต่รถยนต์ส่วนตัวของลูกค้า  หรือแม้กระทั่ง เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ

สินค้า  จะต้องมีการป้องกันในระหว่างขนส่ง โดยวิธีการใช้สายรัด ตาข่าย หรือ เสื่อกันลื่น เพื่อให้สินค้าได้รับความปลอดภัยเพียงพอในระหว่างการขนส่ง  ซึ่งอาจจะเกิดจากเคลื่อนไหวของรถ เช่น เกิดขึ้นเมื่อ เบรค การเลี้ยว กาหักหลบ บนถนนที่ไม่ราบเรียบ

การป้องกัน ความเสียหาย

VDI regulation 2700  บอกไว้ว่า  " การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะบนท้องถนน " กฎระเบียบ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น มาตรฐานใช้อ้างอิงในเรื่อง ของการขนส่งสินค้า มีความปลอดภัยใน การขนส่งทางถนน มาตรา 22 ของ กฎจราจร ถนนในประเทศเยอรมันต้องมี กฎระเบียบทางจราจรที่ถูกต้องในช่วงของการขนส่งไม่ใช่แค่คนขับรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ เจ้าของยังเป็นผู้รับผิดชอบอีกด้วย  ถ้ามีการละเมิด จะถูกลงโทษ ในฐานะทำความผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินทางการจราจร ในกรณี ที่เกิดอุบัติเหตุ หากมีบุคคลได้รับการบาดเจ็บจาก จากการขนส่งสินค้า ที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ  ผู้กระทำความผิด จะต้องจ่ายค่าปรับรวมถึงการจำคุก

การรัดสินค้าและผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างขนส่งสินค้าด้วยการรัด ไม่ว่าจะเป็นรัดพาเลท หรือรัดที่บรรจุภัณฑ์  ซึ่งจะลดความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  เนื่องจากสายรัดที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อข้อบังคับ  412 I 1 HGB  ซึ่งกำหนดว่าผู้ส่งสินค้าจะต้องมีความปลอดภัยในระหว่างขนส่ง  สายรัดจะช่วยให้คุณลดความซับซ้อนในการจัดการกับสินค้าได้เป็นอย่างดี

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks