Always a safe journey -

Load Securing by MOSCA!

Beveiliging van goederen voor transport - "Veiligheid voorop"

Het betrouwbaar beveiligen van vracht voor transport is van centraal belang in alle industrieën - zowel voor de golfkartonindustrie als voor het transport van witgoed zoals wasmachines of vaatwassers, of voor zware pakketten in de bouwindustrie zoals stenen of tegels. Als uw lading of goederen tijdens het transport niet voldoende worden vastgezet, kan dit ernstige gevolgen hebben. Schade aan uw spullen, aan het voertuig of zelfs persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.

Uw goederen moeten door middel van banden, netten of antislipmatten zodanig op het laadvlak worden vastgezet dat ze tijdens het transport voldoende worden beschermd tegen fysieke bewegingskrachten, zoals remmen, bij het nemen van bochten of op ongelijkmatige wegen.

Preventie versus schadevergoeding

VDI-regelgeving 2700 beschrijft "het vastzetten van lading op voertuigen". De regels ervan worden al lang beschouwd als een standaardreferentie op het gebied van het vastzetten van lading tijdens het vervoer. Artikel 22 van het Duitse verkeersreglement schrijft ook voor dat de lading tijdens het transport op de juiste wijze moet worden gezekerd. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de chauffeur of bij degene die het voertuig heeft geladen, maar de eigenaar is ook verantwoordelijk. Overtredingen kunnen worden bestraft. Als persoonlijk letsel het gevolg is, krijgt de overtreder te maken met hoge boetes of zelfs gevangenisstraf.

Omsnoeren voor meer veiligheid

Door individuele goederen of pakketten veilig op pallets te omsnoeren, kunt u de veiligheid tijdens het transport verhogen en het risico op gevolgschade tot een minimum beperken. Dankzij de omsnoering is uw lading stabieler en kan deze eenvoudig op de laadruimte worden vastgezet. Het gebruik van omsnoeringen voor extra veiligheid voldoet ook aan paragraaf 412 I 1 HGB, waarin staat dat een afzender goederen veilig moet verpakken, laden, stouwen en lossen, tenzij de omstandigheden of het gangbare gebruik anders voorschrijven. Vooral op het gebied van laden en lossen kunt u met een omsnoering de afhandeling van uw goederen duurzaam vereenvoudigen.

Mosca's road to the future!
Sociale Bookmarks