• Main Line +66 2 069 31 88
  • Fax +66 2 069 3181
  • Email thailand@mosca.com

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

ในฐานะที่เป็น องค์กรบริหารจัดการธุรกิจแบบครอบครัว, Mosca  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสายรัด ที่โดดเด่น

บริษัท Mosca คือผู้นำด้านคุณภาพและเทคโนโลยี เมื่อบริษัทได้พัฒนาและผลิตเครื่องรัดสินค้าบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง สายรัด และระบบขนส่งที่มีความปลอดภัย เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างพื้นฐานสำหรับความสำเร็จ บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ และการพัฒนา

พันธกิจ

บริษัท Mosca ได้กำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับสินค้า รวมถึงการบุกเบิกการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของบริษัท พวกเราแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัย ด้วยการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน การผลิตวัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพสูงภายในบริษัท และการบริการที่ครอบคลุมทั้งหมดของเรา เรานำเสนอระบบที่สมบูรณ์จากแหล่งทรัพยากรเดียวให้กับลูกค้าทั่วโลก ทุก ๆ อย่างที่พวกเราทำ นวัตกรรมใหม่ของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ความสามารถในพนักงานของเรา และบนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องผลลัพธ์

ค่านิยม

พวกเราดำเนินงานตามค่านิยมที่ได้ปลูกฝังทั้งภายในและภายนอกบริษัทค่านิยมเหล่านี้ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการระบุตัวตนบริษัทของเรา

ความรับผิดชอบความไว้วางใจ และการเปิดรับ

ความสำเร็จขอบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา พวกเราคาดหวังอย่างสูงเมื่อมาพร้อมกับการดำเนินงาน การทำงานร่วมกัน และการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการทำงานของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความได้เปรียบ พวกเรายังคงทำงานเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในโซลูชันและกฎเกณฑ์และโครงสร้างของตัวเอง พวกเราแบ่งปันความรับผิดชอบในคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการกระทำตามเป้าหมายที่กำหนด

Waldbrunn ผู้สร้างพื้นที่สำหรับแต่ละบุคคลได้อย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา   ความรับผิดชอบของแต่ละคน และ จิตวิญญาณของทีม เป็นปัจจัยหลักในการรักษาองกรณ์ไว้, พนักงานของ MOSCA ดำรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวในในบริษัท ความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับคู่ค้าและ ลูกค้าของพวกเขา

พวกเราเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยเปิดใช้และมั่นใจ เรามองเห็นถึงแนวโน้มว่าเป็นความท้าทายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีที่รักษาความสำเร็จไว้ในระยะยาวให้กับบริษัทและลูกค้าของเรา พวกเราเปิดรับนวัตกรรมใหม่และพยายามอย่างมากในการพัฒนาโซลูชันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอนาคต การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกฎข้อบังคับพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับความสำเร็จของเรา และยังคงเป็นหัวใจสำคัญในความเสถียรและความต่อเนื่อง

ผู้ให้บริการด้านระบบ

Mosca ให้บริการมากกว่าเครื่องรัดสาย เราเสนอให้ลูกค้าของเรา แบบ end -to-end  solution โดยมุ่งเน้นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แม่นยำและทั่วโลก  ชื่อ Mosca ยืนหยัดอยู่เพื่อ ความเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ, จำนวนเครื่องรัดที่ได้จำหน่ายไป, สายรัดที่มีคุณภาพและครอบคลุม, นโยบายการบริการ

Social Bookmarks