ปรัชญาของเรา

วิสัยทัศน์ของเราทำให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นเพื่ออะไร ภารกิจเน้นว่าทำอย่างไรให้สำเร็จเป้าหมาย เพื่อติดตาม 2 องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ในองค์กร เราต้องการรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งสนับสนุนวิสันทัศน์และ พันธกิจของเรา และช่วยให้เราเติมเต็มมันได้

ที่ Mosca รากฐานเหล่านี้สร้างขึ้นจากที่มา 6 ของยุทธศาสตร์ สิ่งหล่านี้อธิบายโดยคำมั่นสัญญาที่แถลง และการปฏิบัติอย่างแน่วแน่เด็ดขาดต่อกลยุทธขององค์กร โดยช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

การส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโลกและ โซลูชั่นที่ยั่งยืนสำหรับการรักษาความปลอดภัยของสินค้าขณะขนส่ง

พันธกิจ

การผสานรวมความชาญฉลาดและนวัตกรรมเทคโนโลยี กับวิศวกรรมที่เน้นการใช้งานมาตรฐาน และการสนับสนุรนลูกค้ารที่ดีที่สุดเพื่อจัดการะบบบรรจุภัณฑ์แบบ end-of-line ที่เหนือกว่า

เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมผ่านองค์กรระดับโลกที่อุทิศให้กับวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน แนวทางที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

หลักของยุทธศาสตร์

หลักการ

ธุรกิจหลักของเราคือระบบการรัดสาย

เราคือเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าและบริษัทให้บริการ

นวัตกรรม และ ความเป็นเลิศเป็นส่วนนึงของ DNA ของ mosca และขับเคลื่อนธุรกิจของเราในทุกด้าน

ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่บนพื้นฐานของ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานอันยาวนาน

การทำงานที่รองรับความหลากหลาย

เราสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบ และรวมกันกับ โซลูชั่นทางด้านต้นทางและปลายทาง

เราส่งเสริมพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับผู้รวบรวมระบบและผู้ให้บริการ

เราตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจขิงเราอย่างจริงจังเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

โลกาภิวัตน์

เราคิดว่าการบริหารงานในทางเดียวกันทั่วโลกโดยมีสาขาระดับท้องถิ่นของเรากับคำแนะนำ และการกำกับดูแล จาก HQ เป็นแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ดี

เราทำงานกับระบบการทำงานแบบ lean และระบบบูรณาการมาตรฐาน

เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล 4.0 ทั้งในระบบบริษัทและผลิตภัณฑ์

การเติบโต

การเจริญเติบโตของเราเป็นในแบบธรรมชาติของการเจริญเติบโตทางธุรกิจ, ความร่วมมือในเชิงกลยุทธ และการควบรวมกิจการ

ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับมุมมองระยะยาวช่วยให้สถานภาพทางการเงินไปได้ด้วยดี และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

เราส่งเสริมมูลค่าของบริษัทรูปแบบครอบครัว:

ยึดถือวามสัมพันธ์ภายใน และภายนอก บนพื้นฐานของความไว้วางใจ การเคารพกันและกัน และการสื่อสารที่เปิดกว้างในองค์กร

เรามีปรัชญาความเป็นผู้นำที่ชัดเจน และพัฒนาความสามารถหลักของสมาชินในทีม

ความรับผิดชอบและการตอบสนองที่ทันเวลาเป็นภาระของพนักงานทุกคน

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือหลักการที่ผังลึกอยู่ในมูลค่าของบริษัท

การเปลี่ยนแปลง

โอกาส
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสเสมอ ไม่ใช่ภัยคุกคาม

การรับรู้
ความท้าทายในวันพรุ่งนี้ต้องการโซลูชั่นใหม่

ทัศนคติ
เราเป็นตัวอย่างในด้านดี และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรายบุคคล

ความมุ่งมั่น
เราคิดล้ำหน้าการกระทำของเรา เราเปิดกว้างทางทางความคิดและการสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks