Moscan filosofiana on täyttää asiakkaiden pakkausvaatimukset parhalla mahdollisella tavalla

Visiomme osoittaa, mihin pyrimme - missio korostaa, miten haluamme saavuttaa sen. Jotta voimme toteuttaa näitä yritysstrategiamme kahta keskeistä osaa, tarvitsemme vankan perustan, joka tukee visiota ja missiota ja auttaa meitä toteuttamaan ne.

Moscassa tämä perusta rakentuu kuudelle strategiselle pilarille. Niitä kuvataan sitoutumislausunnoilla, ja ne vaikuttavat ratkaisevasti yritysstrategiaan auttamalla saavuttamaan vision ja mission.

VISIO

Toimittaa maailman tehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut turvalliseen ja varmaan tuotekäsittelyyn.

MISSIO

Yhdistetään älykäs ja innovatiivinen teknologia sovelluspohjaiseen suunnitteluun ja luokkansa parhaaseen asiakastukeen, jotta voidaan tarjota ylivoimaisia linjastonloppupään järjestelmiä.

Pyrimme jatkuvasti poikkeukselliseen suorituskykyyn maailmanlaajuisen organisaation avulla, joka on sitoutunut kulttuuriin, jossa arvostetaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, kestäviä käytäntöjä ja yritysvastuuta kaikkien sidosryhmien eduksi.

Strategiset Pilarit

Keskittyminen

Ydinliiketoimintamme on muovivannejärjestelmät.

Olemme asiakaslähtöinen teknologia- ja palveluyritys.

Innovaatio ja huippuosaaminen ovat osa Moscan DNA:ta, ja ne ohjaavat liiketoimintamme kaikkia osa-alueita.

Tuotteemme edustavat laatua, tehokkuutta, luotettavuutta ja kestävyyttä.

Monipuolistaminen

Rakennamme täydellisiä integroitavia linjaston loppupään järjestelmiä.

Edistämme strategisia liittoutumia integraattoreiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Seuraamme aktiivisesti liiketoimintaverkostoamme, jotta pääsemme uusille toimialoille ja uusiin markkinamahdollisuuksiin.

Globalisaatio

Ajattelemme globaalisti ja toimimme paikallisesti maailmanlaajuisen läsnäolomme kautta, jota ohjaavat pääkonttorin yritysjohto ja yrittäjähenkinen lähestymistapa paikallisten markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi.

Työskentelemme hyvin määriteltyjen, kevyiden prosessien ja integroitujen standardijärjestelmien avulla.

Johdamme digitalisaatioon ja teollisuus 4.0:aan siirtymistä yrityksessämme ja tuotteissamme.

Kasvu

Kasvumme perustuu orgaaniseen liiketoiminnan kasvuun, strategisiin kumppanuuksiin ja yritysostoihin.

Jatkuva taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä takaa taloudellisen terveyden ja on kestävän kasvun ja innovoinnin perusta.

Kulttuuri

Edistämme perheyrityksen arvoja:

Perustamme sisäiset ja ulkoiset suhteet keskinäiseen luottamukseen, kunnioitukseen ja avoimeen viestintään.

Meillä on selkeä johtamisfilosofia ja kehitämme tiimimme jäsenten avaintaitoja.

Vastuullisuus ja tilivelvollisuus ovat jokaisen työntekijän sitovia velvollisuuksia.

Jatkuva parantaminen on sitova johtamisperiaate ja syvään juurtunut yrityksen arvo.

Muutos

Mahdollisuus: Näemme muutoksen aina mahdollisuutena, emme uhkana.

 

Tietoisuus: Huomisen haasteet vaativat uusia ratkaisuja.

 

Asenne: Näytämme myönteistä esimerkkiä ja johdamme muutosta henkilökohtaisella osallistumisella.

 

Sitoutuminen: Johdamme toimillamme. Edistämme avointa, rakentavaa viestintää ja tiedonvaihtoa kaikkien sidosryhmien kanssa.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks