Ratkaisujen yhdistäminen

Tuotantolinjan päässä sijaitsevista erilaisista laitteista koostuvien kokonaisvaltaisten tuotantolinjan loppuosan ratkaisujen ohella eri pakkausprosessien yhdistäminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Kuormalavapakkauksissa muovivannetuksen tavoitteena on luoda vakaa ja luotettava tuotesidos. Pystysuuntaisella muovivanteella varmistetaan tuotteiden kiinnittyminen kuormalavaan, vaakasuuntaisella vanteella kiinnitetään yksittäiset tuotekerrokset. Yksittäisiä, joustavia muovivanteita voidaan käyttää myös esimerkiksi pinottujen kuormalavojen kiinnittämiseen.

Kiristekäärintäprosessien tarkoituksena on ensisijaisesti suojata tuotteet ulkoisilta vaikutuksilta, kuten pölyltä ja kosteudelta. Käärimistä käytetään kuitenkin usein myös tuotteen sitomiseen kuormalavalle - tällöin voidaan käyttää muovivannetuksen ja käärimisen yhdistelmää lisäarvon luomiseksi.

Jos molemmat prosessit yhdistetään, tuloksena on pakkausratkaisu, jossa käytetään mahdollisimman vähän materiaaleja. Muovivanteella kuormalava sidotaan tukevasti kuljetusta varten. Tämän jälkeen kuormalava kääritään tavaroiden suojaamiseksi. Koska kuormalava on jo tukeva, käärimiseen voidaan käyttää paljon vähemmän materiaalia ja prosessi on ympäristöystävällinen.

Aikaisemmin resursseja vaativana pidetystä prosessista tulee näin ollen vähemmän resursseja käyttävä. Keskustele kanssamme siitä, miten voit optimoida tuotteidesi pakkaamisen.

machines@mosca.com

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks