• Tervetuloa Mosca Direct Ltd (Finnish Branch)
  • Puhelin +358 (0) 207 498 000
  • Huolto +358 (0) 207 498 004
  • E-Mail info.fi@mosca.com

Kestävyys & Resurssit Nauhatuotannossa

Vuodesta 2008 lähtien olemme tuottaneet laadukasta muovivannemateriaalia yhdessä Euroopan nykyaikaisimmista tuotantolaitoksista, joka sijaitsee Muckentalissa lähellä yhtiön pääkonttoria. Aivan alusta lähtien kestävyys oli keskeinen tekijä Muckentalin tehtaan suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa.

Useat täysin automatisoidut pursotuslinjastot tuottavat koko vuorokauden polypropeeni- (PP), polyesteri- (PET) ja polylaktidivannemateriaaleja (Eco-Strap). Vanteen leveys on 5–15,5 mm, ja sitä voidaan käyttää kaikissa sidontakoneissa riippumatta koneen tyypistä tai valmistajasta. Mosca vastaa asiakkaiden kasvaviin ympäristöystävällisyyteen liittyviin vaatimuksiin eri tavoin.

Kehdosta hautaan -kierrätysprosessi

PET-vanteet valmistetaan Muckentalissa täysin kierrätetystä materiaalista: niin sanotut pullohiutaleet ovat peräisin käytetyistä ja kierrätetyistä muovipulloista. Jalostamisen jälkeen kierrätettävästä raaka-aineesta tulee uusi, laadukas tuote: enimmäkseen vihreä PET-vanne kestää leveydestä riippuen 180–600 kg:n kuorman. Tuotannossa automaattisesti syntyvä jätemateriaali tai ylijäämämateriaali palautetaan käyttöön silppurijärjestelmän kautta.

Kierrätyspalveluntarjoaja Interserohin mukaan kierrätysmateriaaleja käyttämällä syntyy jopa 85 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna alkutuotantoon, noin 2,5 tonnia hiilidioksidia tuotettua materiaalitonnia kohti verrattuna ensiömateriaaliin. Vuoden aikana saavutetut säästöt vastaavat 500 hehtaarin metsän ilmasta suodattamaa vuotuista hiilidioksidimäärää.

Vihreää energiaa sisällä ja ulkona

Hyödynnämme uuden tuotantolaitoksemme valtavan tasakaton potentiaalia: olemme asentaneet katolle aurinkosähköjärjestelmän, johon kuuluu 2 500 neliometriä aurinkopaneeleja ja joka tuottaa sähköä voimaverkkoon. Näin voidaan valmistaa ympäristöystävällistä vannemateriaalia, sillä PET-vanteen tuotantolinjasto vaatii vain sen verran energiaa kuin tehtaan oma aurinkosähköjärjestelmä tuottaa.

Lisäksi lokakuusta maaliskuuhun sääolot auttavat: ei ole tarvetta käyttää ylimääräistä energiaa tuotantoprosessien jäähdyttämiseen. Ulkoilman lämpötila on tähän aikaan vuodesta riittävän kylmä tarvittavien jäähdytysyksiköiden käytettäväksi monitoimisen, vapaajäähdyttimistä ja kompressoreista koostuvan jäähdytysjärjestelmän kautta.

Energiaa kierrätetään myös tuotantohallin sisällä. Koneiston eristetyt kuumat osat ovat energiatehokkaita, ja ylimääräinen hukkalämpö käytetään hallin lämmitykseen kylmällä ilmalla. Jarrutuksesta saatava energia palautuu sähkönä järjestelmään, koska tuotantolinjaston osissa on muuntajan avulla toimivia moottoreita.

Asiakaslähtöistä kestävyyttä

Mosca pyrkii jatkuvasti tarjoamaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä tuotteista on 5 mm leveä standardipolypropeenivanne. Viimeisimmän puolaustekniikan ansiosta kelaan mahtuu 8 000 metrin lineaaripituus tavallisen 6 500 metrin sijaan. Tämä säästää kuljetustilaa ja mahdollistaa pitemmän käyttöajan ja kelojen vaihtovälin sekä pienemmät alkukustannukset asiakkaalle.

Lisäksi optimoitu pakkaustekniikka ja kuormalavapakkaus tuottavat vähemmän pakkausjätettä asiakkaalle. Esimerkiksi useita vannetyyppejä ei enää pakata pahvilaatikoihin, vaan ne ladotaan suoraan kuormalavalle. Niiden ympärille kääritään kiristekalvo, eikä jokaista kuormalavaa varten enää tarvita 40:tä pakkauspahviarkkia. Vuoden aikana keskeisten asiakkaiden toimituksissa säästetään keskimäärin monta tuhatta pahviarkkia.

Asiakkaat voivat tietenkin myös hävittää vanteet kestävällä tavalla. Tätä sääntelee muovinkierrätysyhdistys KBV Kunststoffverband Verwertungsgesellschaft, jonka jäsen Mosca on. KBV pyrkii edistämään ympäristöystävällistä ja taloudellista muovin kierrätystä. Asiakkaat voivat siis ottaa yhteyttä yhdistykseen ja lähettää vannejätteet kierrätyslaitokseen.

Eco-Strap: ympäristöystävällinen vanne

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevat muovit ovat nousseet yhä enemmän esille pakkausteollisuudessa. Maailman ensimmäisenä vanteiden valmistajana Mosca otti vastaan tämän haasteen. Olemme ottaneet ensimmäisen askeleen tähän suuntaan Eco-Strap-vanteella, joka valmistetaan polylaktidi-luonnonmateriaalista (PLA). Tällä hetkellä Eco-Strap on saatavilla vanteenleveydellä 5 mm. Leveydet 8 mm ja 12 mm tuodaan pian markkinoille.

Biopohjaisten muovien käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta huomattavasti. Tämän seurauksena kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät merkittävästi. Tämän raaka-aineen lisäetu on, että se on täysin kompostoituva. Eco-Strap hajoaa täysin 12 viikossa teollisessa kompostointilaitoksessa.

Biopohjainen Eco-Strap on merkittävä uusi virstanpylväs sidontateollisuuden historiassa. Siirtyminen biomuovista valmistettuihin pakkausmateriaaleihin kestää vielä muutaman vuoden, mutta Mosca elää jo tulevaisuudessa!

Social Bookmarks