Laatu & Turvallisuus

Meille laatu tarkoittaa korkeimpien mahdollisten standardien ylläpitämistä - tuotteissamme, palveluissamme ja toiminnassamme. Laatutavoitteemme keskiössä on halu täyttää täysin asiakkaidemme korkeat odotukset sekä itsellemme asettamamme vaatimukset.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi määrittelemme asiakkaidemme laatuvaatimukset etukäteen ja otamme tulokset huomioon tuotteidemme kehittämisessä ja valmistuksessa. Korkeat laatustandardit varmistetaan järjestelmällisesti erilaisilla tarkastuksilla alusta alkaen aina loppuhyväksyntään asti.

Tärkeä perusta tälle on DIN EN ISO 9001 -standardien noudattaminen. Jo vuonna 1995 koko yrityksemme sertifioitiin tämän tiukimman eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin mukaisesti. Koska meidän on jatkuvasti tarkistettava ja parannettava tuotteitamme ja palveluitamme, tämä on meille paras tapa toimittaa Mosca-luokan huippulaatua, joka vastaa asiakkaidemme korkeimpia vaatimuksia.

Laatufilosofiamme:

Meille laatu tarkoittaa sitä, että tuotteemme ja ratkaisumme täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja odotukset. Laatu turvaa tulevaisuutemme, sillä asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteidemme ja toimintamme laatuun on ratkaisevan tärkeää yrityksemme menestyksen ja jatkumisen kannalta.

Laatu on yhtä tärkeää yrityksen kaikilla osa-alueilla. Sovellamme samoja, selkeästi määriteltyjä laatustandardeja kaikkiin toimintoihin kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla. Laadunvarmistuksen hengessä jokainen työntekijä, perustyöntekijöistä ylimpään johtoon, on sitoutunut tarkastelemaan kriittisesti päivittäistä työtään virheiden välttämiseksi ja mahdollisten parannusten tunnistamiseksi. Kohdennetut koulutusohjelmat antavat jokaiselle työntekijälle tarvittavat tiedot laadunvarmistusvastuun täyttämiseksi.

Laatu edellyttää tiimityötä. Kollegojemme välistä yhteistyötä leimaa keskinäinen kunnioitus ja äärimmäinen luotettavuus. Korkea motivaatio ja joustavuus varmistavat, että kaikki työprosessit sujuvat.

Laatu edellyttää luotettavia toimittajia. Tärkeä osa laadunhallintajärjestelmäämme on toimittajiemme huolellinen tarkastus. Ratkaisevaa meille ei ole toimitettujen tavaroiden tai palvelujen hinta, vaan se, että ne täyttävät täydellisesti tiukat eritelmämme ja ohjeistuksemme omien laatuvaatimustemme mukaisesti.

Laatu vähentää kustannuksia. Laadun parantaminen ja siten virheiden välttäminen on ensisijainen tavoitteemme. Näin lisäämme työmme tehokkuutta ja luotettavuutta, takaamme turvallisuuden ja vähennämme virheistä aiheutuvia kustannuksia. Pystymme siirtämään nämä säästöt suoraan sinulle reilun hinnoittelupolitiikkamme muodossa.

Tiukat laatuvaatimuksemme hyödyttävät yhtä lailla sinua asiakkaana ja meitä korkealaatuisen muovivannetekniikan valmistajana. Luota meihin!

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks