Kestävä kehitys MOSCA: lla

Kestävän kehityksen merkitys on kasvanut erityisesti viime vuosina. Yritysten - erityisesti pakkausteollisuudessa - on puututtava tähän monilla eri aloilla. Koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on oikea tapa varmistaa vakaa tulevaisuus, olemme jo pitkään olleet huolissamme tästä aiheesta ja siihen liittyvästä kysymyksestä, miten voimme lisätä kestävää kehitystä MOSCA:lla.

Kestävä kehitys itsessään on hyvin laaja aihe ja se kattaa talouden, ekologian ja sosiaaliset kysymykset. Se tarkoittaa vastuullista suhtautumista ympäristöömme sen pitkän aikavälin tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämän saavuttamiseksi ympäristön, talouden ja sosiaalisen rinnakkaiselon on kuljettava käsi kädessä.

Ekologia

Meille MOSCA:ssa ympäristönsuojelu ei tarkoita ainoastaan prosessiemme muuttamista ympäristöystävällisiksi, vaan myös tuotteidemme optimointia tältä osin. Pyrimme tähän tavoitteeseen esimerkiksi käyttämällä kierrätysmateriaaleja vanteissamme, kestäviä komponentteja koneissamme ja energianhallintatavoitteita tuotantoprosesseissamme.

Taloudellisuus

Pitkän aikavälin ajattelu ja terve kasvu ovat kestävän yrityksen keskeisiä taloudellisia tekijöitä. Meille tämä tarkoittaa sitä, että resurssien säästämisen lisäksi varmistamme tuotteidemme ja teknologiamme pitkän käyttöiän laadukkaiden materiaalien sekä jatkuvan huollon ja palvelun avulla.

Yrityksemme terveen kasvun myötä laajennamme myös paikallista läsnäoloamme, mikä tarkoittaa, että olemme lyhyiden etäisyyksien päässä asiakkaistamme.

Sosiaalisuus

Vastuun ottaminen toiminnastamme, ympäristöstämme, kumppaneistamme, asiakkaistamme ja työntekijöistämme - tämä on MOSCA:n kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden taustalla.

Yritysten sosiaalinen vastuu

Olemme sitoutuneet alueeseemme ja lähimmäisiimme ja toimimme aktiivisesti heidän puolestaan. Alueella toteutettavien hankkeiden, sponsoroinnin ja kumppanuuksien avulla pyrimme tekemään osamme kestävän rinnakkaiselon puolesta ja puolustamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Voit lukea lisää yhteiskunnallisesta sitoutumisestamme täältä.

Koulutus on meille erittäin tärkeää myös kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun kannalta. Siksi tuemme muun muassa Baden-Württembergin osavaltioyliopistoa (Duale Hochschule Baden-Württemberg, DHBW) Mosbachia kultakumppanina.

Eettisten ohjeiden ja ihmisoikeuspolitiikan lausuma

MOSCAlle kestävän kehityksen käsite sisältää myös pitkäaikaisten ja luottamuksellisten suhteiden luomisen - ei ainoastaan työntekijöiden, kumppaneiden ja toimittajien, vaan myös asiakkaidemme ja alueemme kanssa. Olemme määritelleet eettisissä ohjeissamme olennaiset ja tärkeät normit, joiden mukaan toimimme yrityksessä. Pidämme itsestään selvänä, että panemme nämä puitteet täytäntöön ja vaadimme niiden noudattamista.

Kunnioitamme ja tuemme periaatteita, jotka sisältyvät ihmisoikeuksia koskeviin kansainvälisiin normeihin, periaatteisiin, säännöstöihin ja lakeihin, mukaan lukien rajoituksetta kansainvälinen ihmisoikeussopimus, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeiset työelämän normit. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä perusarvo eettisissä ohjeissamme, joissa edellytetään, että tuotannossamme, toiminnassamme sekä liike- ja sopimuskumppaneidemme toiminnassa noudatetaan kaikkia ihmisoikeuksia koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita,

🠗 Lataa eettiset toimintaohjeet

🠗 Lataa ihmisoikeuspoliittinen lausunto

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen sustainability@mosca.com.

Jos Moscan palveluksessa työskentelevä tai työskennellyt henkilö tai taho on tiedossa tai epäilty väärinkäytöksestä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa compliance@mosca.com tai Moscan Whistleblower-ilmoituslomakkeella.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks