• Tervetuloa Mosca Direct Ltd (Finnish Branch)
  • Puhelin +358 (0) 207 498 000
  • Huolto +358 (0) 207 498 004
  • E-Mail info.fi@mosca.com
19839
19839

Kestävä kehitys MOSCA: lla

Kestävän kehityksen merkitys on kasvanut erityisesti viime vuosina. Yritysten - erityisesti pakkausteollisuudessa - on puututtava tähän monilla eri aloilla. Koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on oikea tapa varmistaa vakaa tulevaisuus, olemme jo pitkään olleet huolissamme tästä aiheesta ja siihen liittyvästä kysymyksestä, miten voimme lisätä kestävää kehitystä MOSCA:lla.

Kestävä kehitys itsessään on hyvin laaja aihe ja se kattaa talouden, ekologian ja sosiaaliset kysymykset. Se tarkoittaa vastuullista suhtautumista ympäristöömme sen pitkän aikavälin tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämän saavuttamiseksi ympäristön, talouden ja sosiaalisen rinnakkaiselon on kuljettava käsi kädessä.

Ekologia

Meille MOSCA:ssa ympäristönsuojelu ei tarkoita ainoastaan prosessiemme muuttamista ympäristöystävällisiksi, vaan myös tuotteidemme optimointia tältä osin. Pyrimme tähän tavoitteeseen esimerkiksi käyttämällä kierrätysmateriaaleja vanteissamme, kestäviä komponentteja koneissamme ja energianhallintatavoitteita tuotantoprosesseissamme.

Taloudellisuus

Pitkän aikavälin ajattelu ja terve kasvu ovat kestävän yrityksen keskeisiä taloudellisia tekijöitä. Meille tämä tarkoittaa sitä, että resurssien säästämisen lisäksi varmistamme tuotteidemme ja teknologiamme pitkän käyttöiän laadukkaiden materiaalien sekä jatkuvan huollon ja palvelun avulla.

Yrityksemme terveen kasvun myötä laajennamme myös paikallista läsnäoloamme, mikä tarkoittaa, että olemme lyhyiden etäisyyksien päässä asiakkaistamme.

Sosiaalisuus

Vastuun ottaminen toiminnastamme, ympäristöstämme, kumppaneistamme, asiakkaistamme ja työntekijöistämme - tämä on MOSCA:n kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden taustalla.

Yritysten sosiaalinen vastuu

Olemme sitoutuneet alueeseemme ja lähimmäisiimme ja toimimme aktiivisesti heidän puolestaan. Alueella toteutettavien hankkeiden, sponsoroinnin ja kumppanuuksien avulla pyrimme tekemään osamme kestävän rinnakkaiselon puolesta ja puolustamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Voit lukea lisää yhteiskunnallisesta sitoutumisestamme täältä.

Koulutus on meille erittäin tärkeää myös kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun kannalta. Siksi tuemme muun muassa Baden-Württembergin osavaltioyliopistoa (Duale Hochschule Baden-Württemberg, DHBW) Mosbachia kultakumppanina.

Toimintaperiaate (Code of Conduct)

MOSCA:lle kestävyyden käsitteeseen kuuluu myös pitkäaikaisten ja luottamuksellisten suhteiden luominen - ei vain työntekijöiden, kumppaneiden ja toimittajien, vaan myös asiakkaidemme ja alueemme kanssa. Toimintaperiaatteissamme (Code of Conduct) olemme määritelleet olennaiset ja tärkeät normit, joiden mukaan toimimme yrityksessä. Pidämme itsestään selvänä, että panemme nämä puitteet täytäntöön ja vaadimme niiden noudattamista.

🠗 Lataa toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen sustainability@mosca.com.

Social Bookmarks