• Tervetuloa Mosca Direct Ltd (Finnish Branch)
  • Puhelin +358 (0) 207 498 000
  • Huolto +358 (0) 207 498 004
  • E-Mail info.fi@mosca.com
6753
6753

Suomen Tilaajavastuu

Täältä löydätte kaikki tarvittavat asiakirjat urakoitsijaksi hyväksyttämistä varten. Mikäli tarvitsette lisätietoja tai muunlaisia asiakirjoja, ottakaa yhteyttä osoitteeseen info.fi@mosca.com.

 

 Employee Liability Insurance PDF (työntekijöiden vastuuvakuutus)

Employee Pension Insurance PDF (työeläkevakuutus)

Compulsory Occupational Accident Insurance PDF (Pakollinen työtapaturma)

Certificate of Incorporation (Todistus yhtiöstä)

Confirmation of Taxes Paid (Maksettujen verojen vahvistaminen)

HMRC Certificate of VAT registration (Alv-rekisteröintitodistus)

Social Bookmarks