• Tel +31 (0) 499 215 528
  • E-Mail info.bnlx@mosca.com
19839
19839

Duurzaamheid bij MOSCA

Duurzaamheid is steeds belangrijker geworden vooral de laatste jaren. Bedrijven met name in de verpakkingsindustrie moeten dit op zeer uiteenlopende gebieden aanpakken. In de overtuiging dat dit de juiste manier is om een stabiele toekomst te verzekeren. Houden we ons al lang bezig met dit onderwerp en met de daarmee samenhangende vraag hoe we bij MOSCA de duurzaamheid kunnen vergroten.

Duurzaamheid zelf is een zeer breed onderwerp en omvat de gebieden economie, ecologie en sociale kwesties. Het betekent verantwoord omgaan met ons milieu om de toekomst ervan op lange termijn veilig te stellen. Om dit te bereiken moeten het milieu, de economie en de sociale samenleving hand in hand gaan.

Ecologie

Voor ons bij MOSCA betekent de bescherming van het milieu niet alleen dat wij onze processen milieuvriendelijk maken, maar ook dat wij onze producten in dit opzicht optimaliseren. Wij streven dit doel na door het gebruik van gerecycleerde materialen in onze omsnoeringsband. Duurzame componenten in onze machines en doelstellingen in ons energiebeheer van de productieprocessen.

Economie

Langetermijn denken en gezonde groei zijn de belangrijke economische factoren binnen een duurzame onderneming. Voor ons betekent dit dat wij niet alleen zuinig omgaan met hulpbronnen. Maar er ook voor zorgen dat onze producten en technologieën een lange levensduur hebben. Door kwalitatief hoogwaardige materialen en continu onderhoud en service.

Door een gezonde bedrijfsgroei breiden wij ook onze lokale aanwezigheid uit. Wat betekent dat wij op korte afstand van onze klanten zijn.

Sociaal

Verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen, onze omgeving, partners, klanten en medewerkers. Dat is wat er schuilgaat achter het sociale aspect van duurzaamheid bij MOSCA.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij voelen ons betrokken bij onze regio en onze medemens en zetten ons dan ook actief in voor hen. Door middel van projecten in de regio, sponsoring en partnerschappen streven wij ernaar ons steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving en op te komen voor sociale rechtvaardigheid.

Meer informatie over onze maatschappelijke betrokkenheid vindt u hier.

Ook in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderwijs voor ons van groot belang. Daarom steunen wij onder andere de Coöperatieve Rijksuniversiteit Baden-Württemberg (Duale Hochschule Baden-Württemberg, DHBW) Mosbach als Gold Partner.

Gedragscode

Voor MOSCA omvat het begrip duurzaamheid ook het opbouwen van langdurige en vertrouwensvolle relaties. Niet alleen met medewerkers, partners en leveranciers, maar ook met onze klanten en onze regio. In onze gedragscode hebben wij de belangrijke normen vastgelegd waar wij binnen de onderneming naar handelen. Wij zien het als een vanzelfsprekendheid om dit kader te implementeren en aan te dringen op de naleving ervan.

🠗 Gedragscode downloaden

Mocht u vragen hebben? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via sustainability@mosca.com.

Sociale Bookmarks