• Main Line +66 2 655 31 88
  • Fax +66 2 655 3181
  • Email thailand@mosca.com

ประวัติ

 
1966    

ก่อตั้งบริษัท Gerd Mosca GmbH’ ในฮิลเดน

1969    

ก่อสร้างโรงงาน Zwingenberg (ผลิตเครื่องจักร))

1983    

ก่อตั้งบริษัท EAM-MOSCA USA (ฮาเซลตัน ทาวน์ชิป, เพนซิลเวเนีย)

สร้างโรงงานที่ Waldbrunn  (ฝ่ายบริการหารประกอบชิ้นส่วน)

1989    เริ่มผลิตสายรัดโพลิโพรไพลีนใน Waldbrunn
1992    ก่อตั้งบริษัท EAM-MOSCA แคนาดา (วิตบี้, ออนแทรีโอ
1993    

เริ่มผลิตสายรัดโพลีเอสเตอร์ใน Waldbrunn

1995    

การรับรองรองบริษัทตามมาตรฐาน ISO9001

1996    ย้ายฐานการลิตเครื่องจักรจาก Zwingenberg to Waldbrunn

ซื้อบริษัท 'RMO Systempack GmbH', Wesseling

ผลิตเครื่องสายรัดโดยใส่พัลเล็ทใน Zwingenberg
1997    

ก่อตั้งบริษัท MOSCA ASIA (Singapore )

2000    ก่อตั้งบริษัท MOSCA DIRECT UK (คอตเกรฟ, นอตทิงแฮม)
2001    เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใน Waldbrunn
2002    ก่อตั้งบริษัท MOSCA DIRECT SPAIN (บาเซโลนา)
ก่อตั้งบริษัท MOSCA MALAYSIA (จอฮอร์ บาห์รู)
เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างทางกฎหมายเป็น 'Maschinenfabrik Gerd Mosca AG'
2003    ก่อตั้งบริษัท EAM-MOSCA DE MEXICO (มอนเทอเรย์)
ก่อตั้งบริษัท MOSCA AUSTRALIA (บริสเบน)
ตั้งสำนักงานสาขาในอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
2005    จัดตั้งสำนักงานขายในประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้)
ก่อตั้งบริษัท MOSCA DIRECT FINLAND (วานต้า)
ขยายโรงงานการผลิตที่ Waldbrunn เป็น 8,000 ตารางเมตร และปิดโรงงานที่ Zwingenberg
2006    ฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 40 ปี
ซื้อหุ้นของ 'Mosca Elektronik และ Antriebstechnik GmbH'
2008    ก่อตั้งโรงงานผลิตใหม่ในมักเคนเทล / ย้ายฐานการผลิตสายรัดพลาสติก
ก่อตั้งบริษัท MOSCA DIRECT POLAND (วอร์ซอ)
2009    ก่อตั้งบริษัท 'MASCHINENFABRIK GERD MOSCA SDN BHD', มาเลเซีย (จอฮอร์ บาห์รู);
จัดตั้งโรงงานผลิตครั้งแรกในเอเชีย
2011    ผลิตเครื่องจักรครบจำนวน 100,000 เครื่อง
ก่อตั้งบริษัท MOSCA DIRECT SHANGHAI (จีน)
2013    จัดตั้งสำนักงานสาขา Mosca Asia ในประเทศไทย
ก่อตั้งโรงงานผลิตแห่งที่สองในมาเลเซีย (จอฮอร์ บาห์รู)
2014    เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างทางกฎหมายเป็น 'MOSCA GmbH'
Social Bookmarks