การฝึกอบรมด้านเทคนิค

เมื่อเครื่องได้รับการติดตั้งไว้ที่โรงงานของลูกค้าแล้ว  เราจะนำเสนอการฝึกอบรมด้านผู้ปฏิบัติงานที่ครบถ้วนเนื่องจากเราเชื่อว่าการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องจักรและระบบสายพานของเราจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมาก  การฝึกอบรมยังช่วยให้พนักงานสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้องและยังสามารถแก้ปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานปกติที่เราให้บริการเป็นประจำ  เรายังมีหลักสูตรการฝึกอบรมทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับเครื่องทุกประเภทและระดับทักษะ  หลักสูตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละเครื่องและสเปกประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

อบรบให้บุคลากรของลูกค้าเกิดความเข้าใจ ...

  • ใช้เครื่องและระบบรัดมอสก้า ทำงานได้อย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
  • ดำเนินการซ่อมแซมเล็กน้อยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรบริการ
  • ใช้ประโยชน์จากศักยภาพการทำงานของเครื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ประโยชน์ที่จะได้รับ ...

  • ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ การทำงานมาหลายปี
  • การฝึกอบรมภายใน
  • โครงการฝึกอบรมที่โปร่งใส

ได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  
ขอรับข้อเสนอการฝึกอบรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ขอรับข้อเสนอการฝึกอบรม

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks