โรงงาน ผลิต สายรัด พลาสติก Muckental

จากการอธิบายเกี่ยวกับระบบ อ้างอิงถึงระบบการรัดสายคุณภาพสูง เราได้ผลิตสายรัดในวัสดุที่นำกลับมาใช้อีกครั้ง ในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกที่มีอยู่ เราได้มีการลงทุนในแผนกสายรัดตั่งแต่ปี 2007 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในโรงงาน Muckental และในอนาคตอันใกล้ที่โรงงาน Waldbrunn  เราย้ายสายการผลิตสายรัดรวมถึง แผนกจัดเก็บ และแผนกบริหารงานเข้าไปอยู่ในโรงงานใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสายรัดและ พัฒนาเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

หลากหลายการจัดการผลิตแบบอัตโนมัติที่นำเนินงานมาใน 24/7 ผลิตภัณฑ์สายรัด PP และ PET สำหรับเครื่องรัดสาย ในช่วงความกว้างจาก 5 ถึง 15.5 มิลลิเมตร สายรัดสามารถใช้ได้กับเครื่องรัดสายทุกเครื่องอย่างหลากหลาย โดย ไม่จำกัดผู้ผลิตเครื่อง

การพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้มอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มต้นจากการคิดแผนการสร้างโรงงานใหม่ ในโรงงานใหม่ของเรา เราได้ใช้หลังคาแบบพื้นเรียบเพื่อนำระบบประหยัดพลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซล ขนาด 2500 ตารางเมตรที่เพียงพอปริมาณการใช้ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนในส่วนผลิตที่ต้องการความร้อนและพลังงานที่เหลือใช้ยังคงความร้อนอยู่ นำมาใช้ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

Further information to our strap production

 

Our Strapping Types

  • PP Strapping
  • PET Strapping

PP สายรัดพลาสติก

สายรัดโพลิโพรไพลีนของ MOSCA มีความกว้างตั้งแต่ 5-15 มิลลิเมตร ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากการสัมผัสกับอาหาร และสอดคล้องกับระบบนิเวศ สีมาตรฐานคือสีขาว สีและขนาดอื่น ๆ สามารถสั่งซื้อได้

จำนวนการจัดส่งคือ 2 ม้วนต่อกล่อง และ 30 กล่องต่อพัลเล็ท โดยมีแกนขนาด 150, 200 หรือ 280 มิลลิเมตร

More about PP strapping

To product finder

PET สายรัดพลาสติก

This stap is available in 9.5 - 15.5 mm widths and made from 100% recycled material. It is temperature-stable and guarantees high strength and elasticity for optimally securing loads. Thus it is applicable in a diverse range of industries.

Our PET strapping materials are also obtainable from qualified packaging materials dealers.

More about PET strapping

To product finder

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks