• Main Line +66 2 069 3188
  • Fax +66 2 069 3181
  • E-Mail thailand@mosca.com

Sustainable Production

... to protect our environment

Modern Production

... with the latest technology

Reliable Production

... for highest quality standards

โรงงาน ผลิต สายรัด พลาสติก Muckental

จากการอธิบายเกี่ยวกับระบบ อ้างอิงถึงระบบการรัดสายคุณภาพสูง เราได้ผลิตสายรัดในวัสดุที่นำกลับมาใช้อีกครั้ง ในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกที่มีอยู่ เราได้มีการลงทุนในแผนกสายรัดตั่งแต่ปี 2007 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในโรงงาน Muckental และในอนาคตอันใกล้ที่โรงงาน Waldbrunn  เราย้ายสายการผลิตสายรัดรวมถึง แผนกจัดเก็บ และแผนกบริหารงานเข้าไปอยู่ในโรงงานใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสายรัดและ พัฒนาเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

หลากหลายการจัดการผลิตแบบอัตโนมัติที่นำเนินงานมาใน 24/7 ผลิตภัณฑ์สายรัด PP และ PET สำหรับเครื่องรัดสาย ในช่วงความกว้างจาก 5 ถึง 15.5 มิลลิเมตร สายรัดสามารถใช้ได้กับเครื่องรัดสายทุกเครื่องอย่างหลากหลาย โดย ไม่จำกัดผู้ผลิตเครื่อง

การพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้มอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มต้นจากการคิดแผนการสร้างโรงงานใหม่ ในโรงงานใหม่ของเรา เราได้ใช้หลังคาแบบพื้นเรียบเพื่อนำระบบประหยัดพลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซล ขนาด 2500 ตารางเมตรที่เพียงพอปริมาณการใช้ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนในส่วนผลิตที่ต้องการความร้อนและพลังงานที่เหลือใช้ยังคงความร้อนอยู่ นำมาใช้ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

Further information to our strap production

 

Our Strapping Types

  • PP Strapping
  • PET Strapping
  • Eco Strapping

PP สายรัดพลาสติก

สายรัดโพลิโพรไพลีนของ MOSCA มีความกว้างตั้งแต่ 5-15 มิลลิเมตร ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากการสัมผัสกับอาหาร และสอดคล้องกับระบบนิเวศ สีมาตรฐานคือสีขาว สีและขนาดอื่น ๆ สามารถสั่งซื้อได้

จำนวนการจัดส่งคือ 2 ม้วนต่อกล่อง และ 30 กล่องต่อพัลเล็ท โดยมีแกนขนาด 150, 200 หรือ 280 มิลลิเมตร

More about PP strapping

To product finder

PET สายรัดพลาสติก

This stap is available in 9.5 - 15.5 mm widths and made from 100% recycled material. It is temperature-stable and guarantees high strength and elasticity for optimally securing loads. Thus it is applicable in a diverse range of industries.

Our PET strapping materials are also obtainable from qualified packaging materials dealers.

More about PET strapping

To product finder

Eco สายรัดพลาสติก

สายรัดชีวภาพ Eco-strap ของเราทำจากวัสดุ polylactid acid (PLA) วัสดุธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์  Eco-strap ของเราจะสลายตัวอย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยหมัก.

ขนาดความกว้างของสายรัดในปัจจุบันนี้คือ 5 มม. 8 มม. และ 12 มม. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อทีมขายของมอสก้า เบอร์โทรศัพท์ +49 6274-932 440หรือส่งอีเมลล์ไปที่ strap@mosca.com.

ายละเอียด เพิ่มเติม Eco-Strap

ค้นหา  ผลิตภัณฑ์

Social Bookmarks