ระบบคุณภาพ & และความปลอดภัย

ในการออกแบบ เครื่องจักรสำหรับผลิตสายรัด พลาสติกที่โรงงาน Muckental ตั้งแต่ต้น  เราได้คัดสรร เครื่องจักร ตลอดจนกระบวนการผลิต ระบบ ประกันคุณภาพ ที่ทันสมัย มี ความปลดภัยสูง สามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ถึงแม้ว่า จะมีการสนับสนุน ระบบ RFID ใช้งานหลังจากการผลิต   ช่วงระหว่างการผลิตเอง  การตรวจสอบคุณภาพ ของสายรัดทุกๆม้วน ก็ ยังปฏิบัติ อยู่เป็นประจำ  ทั้งนี้ เพื่อที่จะยืนยันได้ว่า สายรัดทุกม้วน จะมีคุณภาพ และใช้งานได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีเครื่อง รีดเส้น สายรัด ที่ทันสมัย ที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพ บันทึก ข้อมูลการผลิต อย่างต่อเนื่อง

การควบคุม คุณสมบัติ ข้อมูล ระหว่างการผลิตด้วยความต่อเนื่อง

 • ความคงที่ ของ สายรัด ความกว้าง ความหนา 
 • น้ำหนัก ต่อหน่วย ของสายรัด
 • การทนแรงดึง
 • อัตราการยืดตัว
 • ตัดชิ้นงานสายทดสอบวัสดุ 

การตรวจสอบคุณภาพ เพิ่มเติม หลังจากการผลิตแล้วเสร็จ 24 ชั่วโมง

 • ความโค้งเบี่ยงจากค่ามาตรฐาน ความตรง
 • ลักษณะ การประกบของสายรัด เมื่อใช้งาน เชื่อมกัน

การม้วนสายรัดเข้าแกนด้วยระบบอัตโนมัติ

 • การม้วนสายรัดเข้าแกนด้วยระบบอัตโนมัติ กำหนดความยาว ที่แม่นยำ
 • การเปลี่ยนแกนม้วนสายรัด ด้วยระบบอัตโนมัติ

การติดป้ายแสดง ข้อมูลคุณสมบัติของสายรัดทุกๆม้วน

ข้อมูลคุณสมบัติของสายรัด ต่อม้วน ทุกๆ กะ

 • วันที่ผลิต
 • เวลาที่ผลิต
 • ชื่อของผลิตภัณฑ์
 • เครื่องจักรที่ทำการผลิต
 • หมายเลขแกนม้วนสายรัด

การวิเคราะห์ จากห้องแล็บ 

ผลของการทดสอบจะทำการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการอบรม วิธีการทำงาน

แนะนำ สาธิต ข้อปฏิบัติในการทำงานจริง

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ยืนยัน ในการที่เราได้ผลิตและส่งมอบ สายรัด ที่มีคุณภาพ สู่ลูกค้า  อย่างต่อเนื่อง

 

 

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks