• Main Line +66 2 069 31 88
 • Fax +66 2 069 3181
 • Email thailand@mosca.com

เหตุการณ์

 • งานสัมมนาเทคโนโลยีระบบไปรษณีย์ ประชุมเชิงวิชาการเทคโนโลยีงานโลจิสติกส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา.

  EAM-Mosca | ออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

   
 •  

  งานแสดงสินค้าและ ประชุมเชิงวิชาการเทคโนโลยี งานบรรจุภัณฑ์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา.

  EAM-Mosca | นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มากกว่า 50 ปีที่งาน Foodpro จัดแสดงสินค้า เกี่ยวกับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และการแปรรูป.

  Mosca Australia | เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

   
 •  

  งานแสดงสินค้านานาชาติ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์.

  Mosca Asia Malaysia | กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 • งานแสดงสินค้านานาชาติ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษลูกฟูก.

  Mosca Direct Shanghai | ตงกวน ประเทศจีน

   
 •  

  งานแสดงสินค้านานาชาติ ระดับโลก เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากไม้.

  EAM-Mosca | แอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • งานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ รวบรวมผู้ผลิตและผู้บริโภค เกี่ยวกับ เครื่องจักร วัตถุดิบ การบริการ งานบรรจุภัณฑ์ จากทุกมุมโลก.

  Mosca Asia Indonesia | จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

   
 •  

  งานแสดงสินค้านานาชาติ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษลูกฟูก.

  Mosca Asia Thailand | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 • งานแสดงสินค้า ที่ Western Hemisphere เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษลูกฟูก.

  EAM-Mosca | ออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

   
 •  

  งานแสดงสินค้านานาชาติ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง...

  Mosca Asia Thailand | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Social Bookmarks