Koneet

Tarpeistanne riippuen me kykenemme tarjoamaan sekä puoli- että täysautomaattisia vannetuskoneita. Koneillamme saadaan luotettavasti ja tehokkaasti niin paketit, laatikot, lavat kuin muutkin lopputuotteet varmistettua turvallista kuljetusta varten.

Valmistamamme Mosca vannetuskoneet käsittävät laajan malliston alkaen universaaleista yleiskäyttökoneista ja päätyen täysautomaattisiin koneisiin, joilla varmistetaan huippuluokkainen suorituskyky, ja jotka myös voidaan integroida mihin tahansa tehokkaaseen moderniin automaatiolinjaan.

Me tuotamme asiakkaalle lisäarvoa ottaen huomioon mm. kaikki käytännön aspektit alkaen aina suunnitteluvaiheesta, ja edelleen projektin loppuun asti.

Valmistamamme koneet ovat kompakteja ja vähän tilaa vieviä kokonaisuuksia joilla tilankäyttö voidaan minimoida. Useat koneistamme tulevat valmiiksi pyörillä varustettuna, jolloin niiden siirto tarvittaessa tuotantoalueella on helppoa. Lisäksi monet koneista ovat ns. kaksipuolisia jolla edelleen lisätään koneiden käytettävyyttä esim. tuotantolinjan muuttuessa, sekä tilanteissa joissa useat henkilöt käyttävät konetta samanaikaisesti.

Samat osat – Moduliajattelu tuottaa hyötyä ja lisää tehokkuutta

Kehitämme konetekonologiaamme edelleen ja pyrimme ns. moduliajatteluun, jossa samoja osia sekä osakokonaisuuksia käytetään mahdollisimman monissa malleissa. Standardisoimalla koneiden ns. ydinosat olemme onnistuneet tuotannon ja huollon yksinkertaistamisessa. Tämä tarkoittaa lisäarvoa asiakkaillemme, jotka hyötyvät suoraan edullisemmista komponenteista ja huollosta.

Koneiden päivittäinen operointi hyötyy erityisesti kehittämästämme Standard 6 – vannelinjasta. Sen yksinkertaisuudesta ja kompaktiudesta johtuen kaikki perushuoltoon liittyvä on nopeaa, ja koneen osiin ulottuu helposti. Vannelinja on helposti irrotettavissa ilman työkaluja ja yhtä helposti jälleen koottavissa esim. puhdistuksen jälkeen. Tämä nopeuttaa ja tehostaa kaikkia huoltotoimenpiteitä.

Ainutlaatuista: Ultraäänihitsattu vanne

Patentoimamme ultraääneen perustuva SoniX -teknologia mahdollistaa nyt energiatehokkaamman ja vähäpäästöisen vanteen päiden yhteenjuottamisen. Ulträänihitsattu vanne on myös erittäin vahva aina 85% asti vanteen perusvahvuudesta. Koneet, joissa käytetään SoniX –tekniikkaa ovat ympäristöystävällisempia sillä ne eivät tarvitse liitospään esilämmitystä ja käyttävät energiaa ainoastaan, kun kone on toiminnassa. Tämä teknologia on edelleen ainutlaatuista ja uutta markkinoilla. Tästä linkistä saat lisätietoa SoniX tekniikasta ja sen hyödyistä!

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks