• Main Line +66 2 069 31 88
 • Fax +66 2 069 3181
 • Email thailand@mosca.com

เครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อถือ – วางแผนการป้องกัน และ บำรุงรักษาสะดวก

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบเครื่องรัดที่มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานและมีความน่าเชื่อถือ   การบริการด้านการบำรุงรักษานั้นมีมาตรฐานและประสิทธิภาพรวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องรัด ให้ยาวนาน และ ทนทาน ใช้งานร่วมกับ  เครื่องจักรและกระบวนการผลิต ของลูกค้า

 • ลดชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • สามารถวางแผน ค่าใช้จ่าย ที่จะประหยัดที่ สุด ด้วยการกำหนดเลือกสรร การบำรุงรักษา และการบริการ ที่เป็นมาตราฐาน

 • สามารถลดเวลาการตรวจสอบบำรุงรักษาตามตารางที่คุณกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • โปร่งใสและมีสัญญาการซ่อมบำรุง ดูแล  ที่เป็นธรรม

 • รับการตรวจสอบและบริการด้านการดูแลบำรุงรักษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 • รักษาประสิทธิภาพเครื่องรัด ให้ทำงานปกติ

   

   

Social Bookmarks