ติดต่อ ข่าวและกิจกรรม

Mosca Asia (Thailand) Representative Office
MD Tower, Block C1, 14th Floor
1 Soi Bangna-Trad 25
Bangna Trad Road, Bangna
Bangkok 10260
Thailand

Mosca ได้รับเกียรติบัตร สำหรับบริษัทที่มี การพัฒนาต่อเนื่อง เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน งานวิศกรรมเครื่องกล

16.07.2021

Mosca จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายชื่อผู้ชนะในหมวด “Germany’s Best-sustainability” ของรางวัลอันทรงเกียรติของ Focus Money สำหรับบริษัทสัญชาติเยอรมัน บริษัทได้ถูกกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมในหมวด “วิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน” ซึ่ง มี 34 บริษัทอยู่กลุ่มรายชื่อ

รางวัลนี้จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “Germany’s Best Sustainability” ที่จัดทำโดย IMWF (Institute for Management and Economic Research) ในนามของ Focus Money และ Deutschland Test กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 24,000 บริษัทชั้นนำ ระหว่าง มีนาคม 2020 - กุมภาพันธ์ 2021 จากเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมในหมวด “วิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน”

การสนับสนุนเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

เกณฑ์ของการให้รางวัล เป็นการให้น้ำหนักเท่าๆ กันในด้าน สื่อสารนิเทศ เศรษฐกิจ และประเด็นทางสังคม พิสูจน์ว่าความยังยืนไปไกลว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อม สำหรับ Mosca การกระทำที่ยั่งยืนได้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านนี้อย่างสม่ำเสมอมา เริ่มด้วยการเป็นผู้ชำนาญด้านการดูแลบรรจุภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่ง วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ปริมาณเหมาะสม ใช้สายรัดพลาสติกแบบขนาดไม่ใหญ่ เกินความจำเป็น  ซึ่งสามารถแยกและ นำกลับมาใช้ใหม่ตามประเภทต่าง ๆ หลังการใช้งาน สายรัด PET ที่ผลิตจาก Mosca ประกอบด้วยวัสดุ 100% รีไซเคิล และ สายรัด PP ผลิตด้วยรีไซเคิลสัดส่วน 30% บริษัทได้เล็งไปถึงเป้าหมายนี้อยู่แล้ว การผลิตสายรัดนั้น ดำเนเการด้วยกระบวนการสีเขียว ที่โรงงาน Odenwald ในเมือง Muckental, โรงงานผลติที่ทันสมัย ซึ่งผลิตสายรัดพลาสติกจาก PET และ PP อัตโนมัติเต็มรูปแบบอย่างตลอดเวลา  การใช้พลังงงานที่จำเป็นทั้งหมด มาจากโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานหมุนเวียนของบริษัทเอง เพิ่มเติม Mosca มุ่งมั่นในการทำเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่งไม่เพียงให้ประโยชน์กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้มีส่วนร่วมในการแข็งขันในการสร้างธุรกิจ

การอนุรักษ์ทรัพยากร

เครื่องรัดสายของ Mosca  ทำงานได้เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดฉลากของตนเองเพื่อจุดประสงค์ “GET Inside” (“Green Efficient Technology inside”) ซี่งอ้างอิงถึงปิดผนึกด้วยการปล่อยมลพิษต่ำและ เทคโนโลยี อัลตราโซนิกประหยัดพลังาน การขับเลื่อนกลไก โดยตรงที่ลดการสึกหรอและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนระบบนิวเมติกส์ รวมทั้งการใช้สายรัด PET ที่ไม่มีผลกระทบธรรมชาติ

นวัตกรรมประหยัดพลังงานจาก Mosca จึงส่งผลให้เพิ่มมูลค่าได้ในทันที เทคโนโลยีอัลตราโซนิก SoniXs ที่จะสิทธิบัตร ในการประหยัดพลังงานเนื่องจากไม่ต้องให้ความร้อนกับสายเวลาเชื่อมต่อ ผลคือ ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่นจากการหลอมของสายรัด ทำให้สามารถใช้เครื่องจักรนี้ได้ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร ลูกค้า Mosca ได้รับประโยชน์จากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องเป็นวัสดุคุณภาพสูง การจัดการของเครื่องโดยรวม การฝึกอบรมที่ตรงจุด และแนวทางการบำรุงรักษาที่ปรับแต่งได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องรัด

การรับผิดชอบต่อสังคม

เดือนพฤษภาคมปีนี้ Mosca ได้ลงนามในกฎ WIN Charter of the State of Baden-Württemberg กับสาธารณะเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชนและพนักงาน ความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มูลค่าเพิ่มของสังคม และการเงินที่ยังยืนและเป็นธรรม การรักษาสัญญาในการรับผิดชอบต่อสังคมได้มีกำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท ซึ่งหมายความว่าคู่ค้าทางธุรกิจมั่นใจได้ว่าทำงานกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบและน่าเชื่อถือ

การสื่อสารทางดิจิทัลเพื่ออนาคต

Mosca มุ่งมั่นที่จะร่วมมือในนวัตกรรมการประหยัดพลังงงาน และกระบวนการทำงานอย่างอัจฉริยะ ยกตัวอย่าง การบำรุงรักษาระยะไกลและการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าเฉกเช่นการคำนวนค่าใช้จ่ายต่อการใช้งาน เสมือนกับการใช้รถยนต์ร่วมกัน ในอนาคตจะทำให้ลูกค้าวางแผนการใช้งาน งานรัดสินค้า ในการควบคุมต้นทุนการผลิต แนวคิดดังกล่าวแสดงถึงการมุ่งเน้นลูกค้าโดยรวมของ Mosca โดยเพิ่มมูลค่าในการใช้งานจริงโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

“ เรายินดีกับเกียรติบัตรที่ได้รับจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน“  คำกล่าวจาก Managing Director Simone Mosca  “สถานการ์ปัจจุบันเรามิได้ปารถนาที่จะโดดเด่นเหนือกว่าใครๆ เพียงแค่ต้องการที่จะเป็นส่วนร่วมในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกัน“  และนี่คือเหตุผลที่เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

การติดอลำดับต้นๆ

สำหรับ Mosca รางวัลนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ติดอันดับต้น ๆ ของ Focus Money ในปี 2017 บริษัท Mosca GmbH ได้รับรางวัลด้านความเป็นเลิศพิเศษทางนวัตกรรม และยังได้อันดับต้น ๆ ของบริษัทวิศวกรรมเครื่องจักรและ บริษัทวิศวกรรมโรงงานในประเทศเยอรมัน

คุณสามารถดูรายละเอียดของรางวัลสำหรับบริษัทเครื่องกลที่ล้ำสมัยที่สุดในปี 2017 ได้ที่นี่ :

รางวัลบริษัทวิศวกรรมเครื่องกลที่มีนวัตกรรมสูงสุดในเยอรมัน ประจำปี 2017

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks