• Main Line +66 2 069 31 88
  • Fax +66 2 069 3181
  • Email thailand@mosca.com

ติดต่อ ข่าวและกิจกรรม

Mosca Asia (Thailand) Representative Office
MD Tower, Block C1, 14th Floor
1 Soi Bangna-Trad 25
Bangna Trad Road, Bangna
Bangkok 10260
Thailand

ผู้บริหารคนที่ 3 ของมอสก้า : นาย Alfred Kugler ได้เข้าร่วมทีมบริหาร

14.08.2018

ทีมผู้บริหารของครอบครัวของมอสก้าเยอรมันกำลังขยายตัว นาย Alfred Kugler ได้เข้าร่วมกับ นาย Timo Mosca และ นาย Simone Mosca เพื่อเป็นหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561.

นาย Alfred Kugler ช่วยสร้างบริษัทมอสก้ามา 10 ปี  ด้วยมุมมององค์รวมของเขาที่ขยายออกไปไกลเกินขอบเขตความรับผิดชอบ  ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของกระบวนการทางธุรกิจและศักยภาพ  เขามองไปข้างหน้าเพื่อความท้าทายใหม่ของบริษัท เขาได้กล่าวว่า “หากคุณหยุดพัฒนาตัวเอง  ก็เหมือนคุณหยุดอยู่ที่เดิม”

การคิดเชิงกลยุทธ์บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  นาย Alfred Kugler เริ่มต้นอาชีพการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ Wittenstein AG ในปี พ.ศ. 2548 ในเมือง Igersheim  ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 เข้าได้เข้าร่วมงานกับมอสก้าเยอรมัน  ซึ่งในเวลานั้นชื่อ Maschinenfabrik Gerd Mosca AG  โดยเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์  ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแผนกสำหรับกลยุทธ์และการตลาดในอีกหนึ่งปีต่อมา   ในปี พ.ศ.2554  นาย Alfred Kugler ได้กลายเป็นผู้จัดการแผนกด้านการขายการตลาดและการบริการ  เขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าไปในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ   หลังจากที่ชื่อบริษัทเปลี่ยนจาก Maschinenfabrik Gerd Mosca AG  เป็น Mosca GmbH ในปีพ.ศ.2556  นาย Alfred Kugler ได้เข้าร่วมทีมบริหารของมอสก้า ในฐานะ CSO  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการขาย การตลาดและการบริการ.

Social Bookmarks