• Main Line +66 2 069 31 88
  • Fax +66 2 069 3181
  • Email thailand@mosca.com

การจัดการด้านพลังงาน

การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ปรัชญานี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนขององค์กรของเรา เพื่อที่จะลดการใช้พลังงานในการผลิตเครื่องรัดของเรา  ระบบการจัดการพลังงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO 50001 ในปี 2015

นโยบายพลังงาน

สิ่งที่ทำเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองกรค์ของเรามาจนถึงตอนนี้ เราใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวัง  ซึ่งสอดคล้องกับราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น  และเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งจะเกิดที่มีผลในระยะยาว  กฎเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นในระบบการจัดการพลังงานของเราซึ่งตรงกับของมาตรฐาน DIN EN ISO 50001. ด้วยนโยบายพลังงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งอยู่ที่ Waldbrunn และ Muckental  เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มีความยั่งยืนและรอบคอบ  พนักงานทุกคนในบริษัท ของเรามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามหลักการนี้  นโยบายพลังงานของเราถือเป็นภาระหน้าที่ของเรา และเป็นหน้าที่พนักงานทุกคน ที่จะใช้เป็นแนวทางในการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันด้วย

ความรับผิดชอบ

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เรามีแนวทางการจัดการที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย  มีการฝึกอบรม มีการส่งเสริมและพนักงานให้ทำตามกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อตรวจสอบความคิดเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่เรากำหนดไว้  เราใช้ระบบการจัดการด้านพลังงานทั้งในบริษัทและซัพพลายเออร์ของเรา ทบทวนเป้าหมายของเราซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนี้

มุ่งมั่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของเราอย่างงต่อเนื่อง  เราจะพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะวางแผนการลงทุนสร้างโรงงานหรือผลิตภัณฑ์   หากเป็นไปได้ในทางเทคนิคเราจะพยายามที่จะลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ดีที่สุด  เราใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก ในการตรวจสอบการการบริหารจัดการประจำปี  เรื่องการประหยัดพลังงานคืออีกเป้าหมายของเรา  มันยังคงเป็นนโยบายที่ต้องบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆ

ประหยัดพลังงาน

เรามีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและ ทำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง  เราใช้พลังงานได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานด้วยความความรับผิดชอบ   ด้วยการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและต่อเนื่องของแหล่งพลังงาน    เราได้ทำการวิเคราะห์ในแง่ของความต้องการการใช้พลังงาน    และศักยภาพในการในการประหยัดพลัง  ซึ่งหมายความว่า ถ้ผลิตภัณฑ์ไหนมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน ก็จะถูกพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ     พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างชาญฉลาด

การแจ้งข่าวอย่างตรงไปตรงมา

เราแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันและปัญหาของพลังงานและสิ่งแวดล้อม    แนะนำให้พวกเขามีความรับผิดชอบในการทำงาน และส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิ่งปัญหาแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง      เรากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำการเจรจา กับพันธมิตรทางธุรกิจ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม   ทั้งหมดนี้ในสอดคล้องกับนโยบายพลังงานของเรา

Social Bookmarks