• Main Line +66 2 069 31 88
 • Fax +66 2 069 3181
 • Email thailand@mosca.com

การบริหารจัดการ องค์กร

ที่นี่คุณสามารถเห็นได้ว่าใคร เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องแน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ของคุณทุกวัน ในฐานะที่เป็น ผู้ให้บริการทั้งระบบ เรามีจุดมุ่งหมาย ที่จะเสนอให้คุณในการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่คุณต้องการ ชื่อ Mosca ยืนหยัดอยู่เพื่อ ความเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ, จำนวนเครื่องรัดที่ได้จำหน่ายไป, สายรัดที่มีคุณภาพและครอบคลุม, นโยบายการบริการ

ไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการ คุณสามารถพบได้ที่เรา

Company Owners

 • Simone Mosca, Timo Mosca, Alfred Kugler

  Chief Executive Officers

Management Business Divisions

 • Simone Mosca

  Chief Operations Officer Strap

 • Alfred Kugler

  Chief Sales Officer

 • Jürgen Beisel

  Chief Technical Officer

 • Peter Kühnel

  Chief Procurement Officer

Social Bookmarks