• Main Line +66 2 069 31 88
  • Fax +66 2 069 3181
  • Email thailand@mosca.com

Mosca Australia (Pty) Ltd., นอร์ทเกท

ด้วยสินค้าของ MOSCA เปิดตัวและขายไปทั่วประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มานานกว่า 30 ปี การเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ทำให้มีการก่อตั้ง Mosca Australia เมื่อต้นปี 2546 สาขาบริษัทแห่งนี้จัดเตรียมทรัพยากรที่สำคัญให้กับองค์กรขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษลูกฟูก สิ่งพิมพ์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ ความสำเร็จที่รวมเป็นหนึ่งของเทคโนโลยีและอุปกรณ์การรัดสายบรรจุภัณฑ์จะออกแบบตามความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นสำคัญ จึงทำให้บริษัทของเรายังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในขณะที่จัดเตรียมกลไกการรัดสายบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนาน

Mosca Australia (Pty) Ltd.

เบอร์โทรศัพท์: +61 7 3266 3005
เบอร์แฟ็กซ์: +61 7 3266 5002
อีเมล์: dale.smith@mosca.com

Social Bookmarks