• Biuro Mosca Direct Poland +48 22 870 00 33
  • E-Mail mdpinfo@mosca.com
  • Telefax +48 22 201 18 41

Jak przebiega proces rekrutacji?

Etap 1 - Analiza CV

Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy te, które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom.

Etap 2 - Spotkanie rekrutacyjne

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Na rozmowie obecny jest bezpośredni przełożony i/lub osoba z działu finansowo-kadrowego.

Część spotkania może być przeprowadzona w obcym języku, którego znajomość jest wymagana na danym stanowisku.

Kładąc nacisk na komunikację, staramy się po każdym spotkaniu rekrutacyjnym poinformować Kandydata o decyzji maksymalnie do 14 dni.

Etap 3 - Audyt językowy

W zależności od procesu rekrutacji i stanowiska, niektórych Kandydatów zapraszamy na test określający poziom znajomości języków obcych.

Etap 4 - Zaproponowanie umowy i pokazanie miejsca pracy

Proces kończy przedstawienie oferty zatrudnienia wybranym Kandydatom (kto wie, może to będziesz Ty!). Przed zaakceptowaniem warunków Umowy, Kandydatom pokazywane jest miejsce przyszłej pracy.

Etap 5 - Podpisanie umowy

Social Bookmarks