• Biuro Mosca Direct Poland +48 22 870 00 33
  • E-Mail mdpinfo@mosca.com
  • Telefax +48 22 201 18 41

Zarządzanie energią

Produkować ekologicznie i oszczędzać zasoby: ta filozofia jest stałym elementem tożsamości naszej firmy. W celu obniżenia zużycia energii w produkcji wiązarek i taśm, w roku 2015 wdrożony został system zarządzania energią według EN ISO 50001.

Nasza polityka energetyczna

Zrównoważony rozwój to nić przewodnia łącząca wszystkie działy i obszary działalności naszej firmy. Zdefiniowana w wyznawanych przez nas wartościach odpowiedzialność za rozważne obchodzenie się z wyczerpywalnymi zasobami, będące do spełnienia wymagania ustawodawcy i naszych klientów, a także rosnące ceny energii skłoniły nas do określenia zasad organizacji procesów o długotrwałym działaniu. Zasady te są zakotwiczone w naszym systemie zarządzania energią, zgodnym z wymaganiami EN ISO 50001. Wraz z wprowadzeniem proekologicznej polityki energetycznej w lokalizacjach Waldbrunn i Muckental postępujemy zgodnie z zasadą zrównoważonego i rozważnego działania. Każda jednostka naszego przedsiębiorstwa stale przyczynia się do wdrażania tych zasad postępowania w swoim obszarze działania. Polityka energetyczna jest zobowiązaniem dla Mosca GmbH i służy wszystkim pracownikom jako wytyczna w zakresie codziennego obchodzenia się z energią.

Podejmowanie odpowiedzialności

Aktywna ochrona środowiska oraz efektywne i zrównoważone wykorzystanie energii to dla nas ważne zadania. Do tego celu dostępne są wszelkie niezbędne informacje i wytyczne. Poprzez specjalne szkolenia informujemy i motywujemy naszych pracowników, aby wykonywali swoje działania zgodnie z naszymi celami energetycznymi. Oczywiste jest też przestrzeganie zobowiązań prawnych i administracyjnych. Do kontroli założonych celów strategicznych i operacyjnych wykorzystujemy system zarządzania energią, którym są objęci zarówno nasi pracownicy, jak i dostawcy. Ważnym komponentem tego systemu jest kontrola wytyczonych celów przez zarząd przedsiębiorstwa.

Dążenie do poprawy

Zobowiązujemy się do ciągłego rozwoju poprzez regularne oceny systemu zarządzania energią. Przed wprowadzeniem nowych procesów produkcji, przy planowaniu nowych urządzeń oraz w procesie opracowywania naszych produktów określamy związane z tym skutki dla środowiska i zapotrzebowanie na energię. Tam, gdzie jest to możliwe i sensowne pod względem technicznym, próbujemy je redukować do minimum poprzez zakup bardziej wydajnych energetycznie urządzeń czy usług. Dzięki zastosowaniu najkorzystniejszych gospodarczo technologii zwiększamy efektywność energetyczną naszych maszyn i systemów oraz redukujemy powstawanie gazów cieplarnianych. W ramach corocznego audytu zarządu sprawdzamy nasze cele energetyczne pod względem zgodności z naszą polityką energetyczną i odniesionych rezultatów.

Oszczędzanie energii

Zobowiązujemy się do trwałego redukowania zużycia energii oraz zrównoważonego zwiększania wydajności energetycznej w celu ochrony zasobów oraz oszczędzania energii. Wykorzystujemy energię efektywnie i postępujemy z nią odpowiedzialnie. W oparciu o kompleksową i ciągłą rejestrację danych z wykorzystywanych źródeł energii, procesy poddawane są analizie pod kątem zużycia energii, a następnie wyznaczone zostają potencjalne oszczędności. W praktyce, przykładowo przy zakupie, uwzględniane są efektywne energetycznie produkty i usługi. Nasz personel uczestniczy w procesie ciągłego ulepszania, zgłaszając efektywne i inteligentne propozycje usprawnień w zakresie oszczędzania energii.

Otwarte informowanie

Informujemy wszystkich pracowników o możliwościach w zakresie ochrony środowiska i kwestiach energetycznych, motywujemy do własnej odpowiedzialności na stanowisku pracy oraz wspieramy świadomość w dziedzinie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Zgodnie z naszą polityką energetyczną, w otwartym, rzeczowym i kompleksowym dialogu z opinią publiczną, partnerami biznesowymi oraz kontraktowymi, a także ze wszystkimi władzami, w odpowiedni sposób wymieniamy informacje o istotnych zdarzeniach związanych z energią.

Social Bookmarks