Kontakt Prasa & Wydarzenia

Mosca Direct Poland Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa

MOSCA wyróżniona jako przedsiębiorstwo o najbardziej zrównoważonym rozwoju w dziedzinie inżynierii mechanicznej i przemysłowej

16.07.2021

MOSCA znalazła się na szczycie listy zwycięzców w konkursie „Germany’s Best – Sustainability” („Najlepsi w Niemczech – Zrównoważony Rozwój”), prestiżowego rankingu magazynu Focus Money. Tym samym firma wyznacza standardy w kategorii „Inżyniera mechaniczna i przemysłowa” jako najlepsza wśród wyróżnionych 34 firm w branży.

Nagrodę przyznano w ramach badania przeprowadzonego przez IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung – Instytut Zarządzania i Badań Gospodarczych) na zlecenie „Focus Money” i Deutschland Test. Weryfikacja zgłoszonych przedsiębiorstw trwała od marca 2020 r. do lutego 2021 r. i objęła 24 tys. firm i marek. Zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Inżyniera mechaniczna i przemysłowa” („Mechanical and Plant Engineering”), MOSCA stała się punktem odniesienia dla innych firm.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Kryteria przyznania nagrody, które równą wagę przykładają do ekologii, gospodarki i kwestii społecznych dowodzą, że zrównoważony rozwój to więcej niż tylko ochrona środowiska. Dla MOSCA zrównoważony rozwój zawsze obejmował te trzy obszary, począwszy od dostarczania zrównoważonych rozwiązań w zakresie zabezpieczania produktów podczas transportu. Mając na celu minimalizację ilości opakowań, firma stosuje wiązanie taśmą wymagające jedynie wąskiego, plastikowego paska, który po wykorzystaniu można poddać recyclingowi. Taśma PET produkowana przez MOSCA już dziś składa się w 100% z surowców wtórnych. Firma stara się również zwiększyć zawartość surowców z recyclingu w produkowanej taśmie PP.

Taśma PET i PP jest produkowana w zakładzie w Muckental (Niemcy) – nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryce. Całodobowy proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska. Energia wykorzystywana do produkcji pochodzi między innymi z paneli słonecznych oraz z innych odnawialnych źródeł. Ponadto MOSCA dokłada starań, aby systematycznie wdrażać obieg zamknięty w systemie gospodarki odpadami. Nie tylko przynosi to korzyści klientom, ale również angażuje ich w kształtowanie tego systemu. Odbiorcy MOSCA są zachęcani do przekazywania zużytej taśmy do recyklingu, dzięki czemu realizują własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oszczędne zarządzanie zasobami

Maszyny wiążące MOSCA pracują wydajnie i w sposób przyjazny dla środowiska. Znak technologiczny GET Inside (ang. Green Efficient Technology Inside) ułatwia rozpoznanie, w których maszynach zostały zastosowane niskoemisyjne i energooszczędne technologie. Maszyny oznaczone tą etykietą są napędzane silnikami bezszczotkowymi, proces łączenia taśmy następuje za pomocą sonotrody ultradźwiękowej, a układy pneumatyczne są zastąpione przez elektryczne.

Energooszczędne rozwiązania techniczne inżynierów MOSCA tym samym przynoszą dodatkową wartość. Opatentowana technologia SoniXs oznacza niższe zużycie energii, ponieważ eliminuje konieczność rozgrzewania grzałki. Za pomocą ultradźwięków drgania mechaniczne przenoszone są na końce plastikowej taśmy zgrzewając je ze sobą. Dzięki temu nie wydzielają się żadne opary ani przykre zapachy, co pozwala na wykorzystywanie odpowiednio wyposażonych maszyn we wszystkich sektorach - również w spożywczym. Klienci MOSCA mogą także czerpać korzyści z niezawodności maszyn, którą gwarantują: zastosowanie materiałów wysokiej jakości, holistyczne rozwiązania techniczne, specjalistyczne szkolenia oraz spersonalizowana obsługa techniczna. Zapewnia to nieprzerwaną pracę wiązarek i wydłuża ich żywotność.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W maju 2021 r. MOSCA podpisała Kartę WIN Badenii–Wirtembergii, aby publicznie potwierdzić swoje zaangażowanie w walkę o prawa człowieka i prawa pracownicze, regionalną i gospodarczą wartość dodaną, zrównoważone i sprawiedliwe zarządzanie finansami czy walkę z problemami środowiskowymi. Zaangażowanie w kwestie odpowiedzialności społecznej znajduje również odzwierciedlenie w Kodeksie postępowania firmy. Oznacza to, że partnerzy biznesowi MOSCA mogą mieć pewność, że współpracują z odpowiedzialną i godną zaufania firmą.

Cyfrowe rozwiązania dla przyszłości

MOSCA jest również zaangażowana we współpracę w zakresie energooszczędnych innowacji i inteligentnych rozwiązań, takich jak zdalna konserwacja maszyn, serwis prewencyjny, a także model Pay per Use. Podobnie jak w przypadku tzw. car-sharingu, czyli wspólnego korzystania z samochodu, klienci, dzięki usłudze Pay per Use, w przyszłości będą mogli płacić za korzystanie z wiązania, nie inwestując w maszynę. Takie innowacyjne koncepcje dowodzą ukierunkowaniu firmy na rozwiązania zorientowane na potrzeby klienta – tak, aby postrzegał współpracę z MOSCA jako wartość nieobciążającą środowiska naturalnego.

„Jesteśmy zaszczyceni, że zostały docenione nasze starania zmierzające w kierunku zwiększenia inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju – skomentowała dyrektor zarządzająca Simone Mosca. – Krótko mówiąc, naszym celem nie jest bycie lepszym od innych, ale współpraca z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, aby optymalizować zarówno własne, jak i ich procesy produkcyjne w duchu zrównoważonego rozwoju”.

Social Bookmarks