Kwaliteitsmanagement

Voor ons betekent kwaliteit het handhaven van de hoogst mogelijke normen in onze producten, onze diensten en onze handelingen. Centraal in ons streven naar kwaliteit staat de wens om volledig te voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten en aan de eisen die wij aan onszelf stellen.

Om dit doel te bereiken bepalen wij vooraf de kwaliteitseisen van onze klanten.  Wij verwerken de resultaten in de ontwikkeling en fabricage van onze producten. Door middel van diverse controles wordt systematisch gezorgd voor hoge kwaliteitsnormen. Vanaf het allereerste begin tot aan de uiteindelijke acceptatie.

Een belangrijke basis hiervoor is onze naleving van de normen van DIN EN ISO 9001. Reeds in 1995 hebben wij het gehele bedrijf laten certificeren volgens deze strengste Europese norm voor kwaliteitsborging. Omdat wij onze producten en diensten voortdurend moeten controleren en verbeteren, is dit voor ons de beste manier om topkwaliteit van Mosca te leveren om aan de hoogste eisen van onze klanten te voldoen.

Onze kwaliteitsfilosofie:

Kwaliteit betekent voor ons dat onze producten en oplossingen voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten. Kwaliteit waarborgt onze toekomst, want de tevredenheid van onze klanten over de kwaliteit van onze producten en ons handelen is van doorslaggevend belang voor het succes en het voortbestaan van onze onderneming.

Kwaliteit is in alle opzichten van de onderneming even belangrijk. Wij passen dezelfde, duidelijk gedefinieerde kwaliteitsnormen toe op alle activiteiten in alle gebieden en op alle niveaus. In de geest van kwaliteitsborging is iedere werknemer, van handarbeider tot topmanagement, verplicht zijn of haar dagelijkse werk kritisch te bekijken om fouten te voorkomen en mogelijke verbeteringen te identificeren. Doelgerichte opleidingsprogramma's verschaffen elke werknemer de nodige kennis om zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteitsborging te vervullen.

Kwaliteit vereist teamwerk. De samenwerking tussen onze collega's wordt gekenmerkt door wederzijds respect en de grootst mogelijke betrouwbaarheid. Een hoge mate van motivatie en flexibiliteit zorgen ervoor dat alle werkprocessen soepel verlopen.

Kwaliteit vereist betrouwbare leveranciers. Een belangrijk onderdeel van ons QM-systeem is de zorgvuldige controle van onze leveranciers. Doorslaggevend voor ons is niet de prijs van de geleverde goederen of diensten, maar de volledige vervulling van onze strenge specificaties en richtlijnen volgens onze eigen kwaliteitseisen.

Kwaliteit drukt de kosten. Het verbeteren van de kwaliteit en daardoor het vermijden van fouten heeft voor ons de hoogste prioriteit. Op die manier verhogen wij de efficiëntie en betrouwbaarheid van ons werk, garanderen wij de veiligheid en verminderen wij de latere foutkosten. Deze besparingen kunnen wij direct aan u doorberekenen in de vorm van ons eerlijk prijsbeleid.

Onze strenge kwaliteitsnormen komen zowel u als klant als ons als producent van hoogwaardige omsnoeringstechniek ten goede. Vertrouwt u op ons!

Mosca's road to the future!
Sociale Bookmarks