• Tel +31 (0) 499 215 528
  • E-Mail info.bnlx@mosca.com
4388
4388

Netwerk & Lidmaatschappen

Netwerken verbinden verschillende gebieden van de politiek en de economie met elkaar. Als gevolg van het economische beleidswerk, transparantie en een voortdurende overdracht van informatie wordt de basis gelegd voor succes. Netwerk denken laat initiatieven zien om technische uitdagingen en ideeën op te lossen en bevordert de kennis van waardevol en deskundig personeel. Netwerken biedt informatie over toekomstige trends en de nieuwste technologie - snel en toekomstgericht.

Mosca heeft het belang van deze netwerk organisaties erkend en is lid en partner van de volgende netwerken:

Sociale Bookmarks