• Main Line +60 3 7848 5898
  • Fax +60 3 7848 5801
  • Email asiamalaysia@mosca.com
4388
4388

Rangkaian & Keahlian

Rangkaian menghubungkan beberapa bidang politik dan ekonomi. Sebagai hasil daripada kerja dasar ekonomi, ketelusan dan pemindahan maklumat yang berterusan mewujudkan asas bagi kejayaan. Pemikiran dan aksi berangkaian menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan tantangan dan idea-idea teknikal untuk latihan awal dan seterusnya pakar dan kakitangan pentadbiran berharga. Rangkaian menawarkan maklumat mengenai gaya kejuruteraan masa depan dan teknologi terkini - cepat dan pandang ke hadapan. 

Mosca telah mengiktiraf kepentingan rangkaian sebagai persatuan dan merupakan ahli dan rakan kongsi:

Bookmarks Sosial