• Main Line +60 3 7848 5898
  • Fax +60 3 7848 5801
  • Email asiamalaysia@mosca.com

Pengurusan Tenaga

Menghasilkan kesedaran alam sekitar dan dengan demikian memelihara sumber: falsafah ini adalah sebahagian daripada identiti korporat kita. Untuk mengurangkan penggunaan tenaga dalam pengeluaran mesin dan bahan tegasan kami, sistem pengurusan tenaga kami telah berjaya disahkan mengikut DIN EN ISO 50001 pada tahun 2015.

Desar Tenaga Kami

Tingkah laku yang mampan adalah perkara biasa dilalui semua jabatan dan kawasan perniagaan syarikat kami. Tanggungjawab untuk penggunaan sumber yang terbatas, pematuhan dengan keperluan berkanun dan pelanggan dan peningkatan harga tenaga telah membawa kita untuk menentukan pengaturan prosedur dan organisasi dengan kesan yang berkekalan. Peraturan ini diterapkan dalam sistem pengurusan tenaga kami yang memenuhi kehendak DIN EN ISO 50001. Dengan pengenalan dasar tenaga alam sekitar di kilang kami di Waldbrunn dan Muckental, kami menjalani komitmen kami untuk bertindak dengan cara yang mampan dan berhemat. Setiap syarikat kami menyumbang secara berterusan dalam lingkungan pengaruhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip berikut. Dasar tenaga kami adalah kewajipan untuk syarikat kami dan melayani semua pekerja sebagai pedoman untuk penggunaan tenaga dalam kehidupan seharian.

Tanggungjawab

Perlindungan alam sekitar yang aktif dan penggunaan tenaga yang cekap dan mampan adalah tugas pengurusan penting bagi kami yang kami menyediakan semua maklumat dan garis panduan yang diperlukan. Latihan yang disasarkan menggalakkan dan kakitangan kami meneruskan kegiatannya dari segi objektif tenaga kami. Mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia adalah satu perkara yang pasti. Untuk menyemak idea strategik dan operasi kami yang telah ditetapkan, kami menggunakan sistem pengurusan tenaga, di mana kedua-dua pekerja dan pembekal kami diintegrasikan. Kajian semula sasaran kami oleh pengurusan syarikat adalah komponen penting dalam sistem ini.

Berusaha untuk penambahbaikan

Kami komited untuk mencapai pembangunan yang berterusan dengan mengkaji sistem pengurusan tenaga secara kerap. Sebelum pengenalan kaedah pengeluaran baru, semasa merancang pelaburan selanjutnya serta semasa pembuatan produk kami, kami menentukan kesan alam sekitar yang berkaitan dan keperluan tenaga. Di mana sahaja mungkin dan secara teknikal boleh dilaksanakan, kami akan cuba mengurangkannya sekurang-kurangnya dengan membeli peralatan dan perkhidmatan yang cekap tenaga. Melalui penggunaan teknologi yang paling menguntungkan, kami meningkatkan kecekapan tenaga mesin dan sistem kami dan dengan itu mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau. Pada audit tahunan kami mempertimbangkan matlamat tenaga kami, sama ada ia masih berkesan dan sejajar dengan dasar tenaga kami.

Jimat tenaga

Kami terlibat dalam pengurangan penggunaan tenaga yang berkekalan dan peningkatan berterusan dalam prestasi berkaitan tenaga untuk memulihara sumber dan menjimatkan tenaga. Kami menggunakan tenaga secara cekap dan menangani dengan bertanggungjawab dengannya. Melalui pengambilalihan data komprehensif dan berterusan sumber tenaga yang digunakan, proses dianalisis dari segi permintaan tenaga dan potensi simpanan. Ini bermakna dalam praktiknya, contohnya, produk dan perkhidmatan cekap tenaga diambil kira dalam keputusan pembelian. Kakitangan kami mengambil bahagian dalam proses penambahbaikan yang berterusan melalui cadangan yang cekap dan bijak mengenai pemeliharaan tenaga.

Memaklumkan dengan terang

Kami memaklumkan semua pekerja mengenai isu perlindungan alam sekitar dan tenaga, menggalakkan mereka untuk bertanggungjawab secara individu di tempat kerja mereka dan meningkatkan kesedaran alam sekitar dan tenaga. Dalam dialog yang terbuka, objektif dan komprehensif dengan orang awam, dengan perniagaan dan rakan kongsi kontrak serta pihak berkuasa yang berkaitan, kami bertukar maklumat dengan cara yang sesuai mengenai peristiwa alam sekitar atau tenaga, semuanya sejajar dengan dasar tenaga kami.

Bookmarks Sosial