• Tervetuloa Mosca Direct Ltd (Finnish Branch)
  • Puhelin +358 (0) 207 498 000
  • Huolto +358 (0) 207 498 004
  • E-Mail info.fi@mosca.com

Käyttäjäkoulutus

Käyttäjäkoulutukset – kannattavuuden lisäämiseen

Korkeaan kannattavuuteen tarvitaan muutakin kuin moderneja sidontakoneita, siihen tarvitaan myös koulutettuja asentajia. Moscalta saatte molemmat. Käyttäjäkoulutuksemme räätälöidään tarpeidenne mukaan ja kokeneet kouluttajamme pitävät ne, joko MOSCA-Valmennuskeskuksessa Waldbrunnissa Saksassa tai toiveen mukaan myös asiakkaan luona.

Yksinkertainen käsiteltävyys samanaikaisen korkean innovaatiotason kanssa ovat tyypillisiä piirteitä sidontakoneillemme ja – järjestelmille. Kuitenkin: saadaksenne alusta alkaen suurimman mahdollisen hyödyn koneistamme, pitäisi asentajien saada systemaattinen koulutus. Koulutuksemme ottaa huomioon asentajien tietotason ja konetyypin. kouluttajamme ohjaavat työntekijänne askel askeleelta koneen käyttöön ja ohjelmistojen hallintaan. Oikea käyttötapa mahdollistaa korkean tuottavuuden ja pidentää sidontakoneen käyttöikää.

Social Bookmarks